Ničenie životov v laboratóriu HPLC blízko vás!

Barry Backpressure zranil Theodora Thumba

Prípravy vzoriek na HPLC môžu zničiť úbohé palce vášho personálu. Bez optimalizácie – je to Theodore, kto trpí! 

Filtrovanie znečistených vzoriek môže byť často veľmi zložité a môže vyžadovať nadmerné namáhanie palca, aby sa vzorka posunula. Ak filtrujete opakovane, môže to spôsobiť bolesť a nepohodlie. Prečítajte si príbeh a zistite, ako sa tomu môžete vyhnúť.

   

Zničené píky Pedra Peaka

Kvalitné výsledky sú nevyhnutné najmä v oblasti hmotnostnej spektrometrie. Vzduchové bubliny v mobilnej fáze, extrahovateľné látky vo filtračnom hardvéri a častice vo vzorkách alebo rozpúšťadlách môžu spôsobiť tienenie a doznievanie píkov a vysokú interferenciu základnej úrovne. Bez optimalizácie prípravy vzoriek – to bude Pedro, kto za to draho zaplatí!

Vzduchové bubliny v systéme môžu spôsobiť problémy s tlakom a môžu tak ovplyvniť tvar píkov a presnosť analýzy. Správne odstránenie vzduchu je nevyhnutné. Navyše, keď používate hmotnostné spektrum, vylúhy a extrahovateľné látky z plastového príslušenstva môžu spôsobiť tienenie píkov a znamenajú, že vaše výsledky sú nepoužiteľné. Nájdite ten správny spôsob, ako vyriešiť tieto problémy tým, že uvidíte, čo sa stane s nezvyčajnými podozrivými

   

Carolina sa zablokovala

Zablokovanie kolón môže mať za následok mimoriadne vysoké náklady na výmenu kolón, rovnako ako aj vytváranie protitlaku, ktorý ovplyvní vaše výsledky.

Nie je ťažké zablokovať kolóny časticovým materiálom, ak vaše vzorky nie sú správne filtrované. Častice môžu ovplyvniť vaše analýzy a nakoniec spôsobiť poškodenie alebo zablokovanie kolón, čo má za následok výpadky systému a nákladnú výmenu. Kliknite nižšie a vyriešte to navždy.

Zistite, ako vyriešiť tieto problémy vo vašom laboratóriu!