Odběr, přeprava, ukládání vzorků

Prvním krokem při mikrobiologickém testování je odběr vzorků. Potřebné produkty se liší v závislosti na médiu, ve kterém se nacházejí vzorky. Vzorky je poté nutné přepravovat a/nebo uchovávat. 

  • Odběr vzorků
  • Přeprava vzorků
  • Uchovávání vzorků

Odběr vzorků

V této části naleznete správný systém pro odběr vzorků vzduchu, povrchů, pevných látek, kapalin, zrnitých materiálů, past nebo zmrazených materiálů pro mikrobiologické testování. Sortiment zahrnuje vše od nerezových vzorkovačů až po sterilní zařízení připravená k použití.

Přeprava vzorků

Při práci s mikrobiologickými vzorky citlivými na teplo je důležité nejen používat správné obaly, ale také dbát, aby byly během přepravy dodržovány správné podmínky. Společnost Avantor nabízí rozsáhlé portfolio produktů, od jednoduchých obalových řešení a teplotních záznamníků na jedno použití až po bezdrátové sledování teploty a dalších parametrů.

Uchovávání vzorků

Získejte další informace o tom, jak vám úspora prostoru a zlepšená organizace pomohou pracovat efektivněji a bezpečněji při mikrobiologickém testování.