O nás

VWR, ako dodávací kanál spoločnosti Avantor® z rebríčka Fortune 500,  poskytuje prístup k produktovým a servisným riešeniam kritickým pre poslanie v celom odvetví life sciences a v iných regulovaných odvetviach, vrátane: farmaceutického, biotechnologického, priemyselného, vzdelávacieho, štátneho a zdravotníckeho odvetvia a odvetvia pokročilých technológií.

Ponúkame hladký nákupný zážitok , ktorý je optimalizovaný pre spôsob, akým naši zákazníci pracujú, a ktorý je podporovaný silnou globálnou distribučnou sieťou.

Naša globálna platforma e-obchodovania Vám poskytuje ľahký a výhodný prístup k rozsiahlemu portfóliu, zahŕňajúcemu naše vlastné značky, ako aj značky tisícov iných výrobcov.

Spoločnosť Avantor je dôveryhodný globálny partner pre zákazníkov a dodávateľov v odvetviach life sciences,  pokročilých technológií a aplikovaných materiálov.

Dávame vedu do pohybu a vytvárame pre Vás lepší svet.

Správa vášho konta

Pozrite si aktuálny stav vašej objednávky, sledujte vašu dodávku, aktualizujte vaše notifikačné preferencie a požiadajte o cenovú ponuku prostredníctvom funkcie Moje cenové ponuky priamo z vášho online účtu

Doprava a distribúcia

S našou sieťou výrobných, výskumných, distribučných a zákazníckych servisných zdrojov svetovej triedy sme v dobrej pozícii globálne dodávať viac než 6 miliónov vysokokvalitných produktov.

Súlad s právnymi normami a certifikácia

Naša spoločnosť je držiteľom certifikácií podľa noriem ISO pre systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne...