O nás

Sme dôveryhodným globálnym partnerom pre zákazníkov a dodávateľov v odvetviach life sciences, pokročilých technológií a aplikovaných materiálov.  

Ako značka obchodného kanála spoločnosti Avantor, VWR poskytuje integrovaný a hladký nákupný zážitok, ktorý je optimalizovaný pre spôsob, akým podnikáte – od zistenia až po dodávku. Naša globálna platforma e-obchodovania vám dáva ľahký, výhodný prístup k našim vlastným značkám, ako aj ku značkám tisícov iných výrobcov.

Hodnota tejto platformy je podporená silnou distribučnou sieťou vo viac než 30-tich krajinách a umožňuje nám dodávať naše rozsiahle portfólio produktov kritických pre poslanie, služieb a riešení pre laboratórnych a výrobných zákazníkov vo farmaceutickom, biotechnickom, priemyselnom, vzdelávacom, vládnom a zdravotníckom odvetví.

Správa vášho konta

Pozrite si aktuálny stav vašej objednávky, sledujte vašu dodávku, aktualizujte vaše notifikačné preferencie a požiadajte o cenovú ponuku prostredníctvom funkcie Moje cenové ponuky priamo z vášho online účtu

Doprava a distribúcia

S našou sieťou výrobných, výskumných, distribučných a zákazníckych servisných zdrojov svetovej triedy sme v dobrej pozícii globálne dodávať viac než 6 miliónov vysokokvalitných produktov.

Súlad s právnymi normami a certifikácia

Naša spoločnosť je držiteľom certifikácií podľa noriem ISO pre systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne...