Dodržování předpisů a certifikace

Dodržování předpisů a certifikace

Naše společnost je certifikována podle několika norem ISO zaměřených na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tyto certifikace jsou součástí našeho závazku vůči excelenci a neustálému zlepšování kvality. Jsou základem hodnoty, kterou poskytujeme našim zákazníkům prostřednictvím každého procesu, programu, produktu a řešení, které nabízíme. To je zárukou toho, že naše systémy řízení, výrobní procesy, služby a dokumentované postupy splňují všechny požadavky na globální standardizaci a zajištění kvality.

Úplný seznam všech certifikátů systému řízení kvality ISO naleznete na stránkách avantorsciences.com.

ISO9001

Certifikace ISO 9001 je založena na principech systému řízení kvality, jejichž součástí je silné zaměření na zákazníka, zapojení vrcholového vedení, standardizované přístupy a proces kontinuálního zlepšování. Tato norma je celosvětovým standardem pro systémy řízení kvality, který garantuje, že jsou zákazníkům trvale poskytovány kvalitní výrobky a služby.

ISO 45001

Norma ISO 45001 specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, aby společnosti mohly zprostředkovat bezpečná a zdravá pracoviště tím, že budou předcházet úrazům a poškození zdraví v souvislosti s prací a proaktivně zlepšovat svou výkonnost v oblasti BOZP. Naše pracoviště v mnoha zemích používají tuto normu jako základ pro zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí.

ISO 14001

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, který může společnost použít ke zlepšení svého dopadu na životní prostředí. Norma ISO 14001 je určena pro společnosti, které se snaží systematicky řídit své environmentální závazky a přispívat tak k environmentálnímu pilíři udržitelnosti.
Naše společnost realizuje po celém světě řadu iniciativ, jejichž cílem je řídit odpovědnost za životní prostředí: příkladem může být

snižování a recyklace odpadu nebo snižování spotřeby vody, paliv a energie.

ISO 13485

Norma ISO 13485 specifikuje požadavky na komplexní systém řízení kvality pro celý životní cyklus, tj. výrobu, prodej a dodávky zdravotnických prostředků a diagnostiky in vitro.

ISO 17025

Norma ISO/IEC 17025 specifikuje obecné požadavky na způsobilost, nestrannost a konzistentní činnost zkušebních a kalibračních laboratoří.

ISO17034

Norma ISO 17034 specifikuje obecné požadavky na způsobilost a konzistentní činnost výrobců referenčních materiálů. Je určena k použití jako součást obecných postupů zajištění kvality výrobce referenčního materiálu.

Níže naleznete seznam certifikátů ISO a kontaktní údaje pro vaši zemi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa politiky zabezpečovania kvality spoločnosti VWR, neváhajte sa obrátiť na: