Súlad s právnymi normami a certifikácia

Naša spoločnosť je držiteľom certifikácie podľa nasledujúcich ISO noriem:

  • Zabezpečovanie kvality - ISO 9001:2015
  • Životné prostredie - ISO 14001:2015
  • Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci - OHSAS 18001:2007

Tieto certifikácie sú súčasťou nášho záväzku excelentnosti a neustáleho zvyšovania kvality a sú základom pre hodnotu, ktorú dodávame zákazníkom prostredníctvom každého procesu, programu, produktu a riešenia, ktoré ponúkame.

ISO9001

Naše zákaznícke a distribučné centrum v Bridgeporte, štáte New Jersey, USA, bolo našou prvou lokalitou, ktorá dosiahla certifikáciu podľa normy ISO 9001 v roku 1995 pre svoj systém manažérstva kvality. Počas rokov sa rozsah rozšíril na distribučné a servisné centrá po celej Severnej Amerike, vrátane Kanady a Portorika.

Popri tom sme boli prvým významným európskym distribučným dodávateľom pre laboratóriá, ktorý dosiahol trojitú certifikáciu podľa medzinárodných noriem.

NASLEDUJÚCE VÝROBNÉ ZÁVODY SÚ CERTIFIKOVANÉ PODĽA NORMY ISO 9001:

Aurora, OH, United States
Bakersfield, CA, United States
Basingstoke, United Kingdom
Bethlehem, PA, United States
Briare, France
Carpinteria, CA, United States
Chester, CT, United States
Devens, MA, United States
Eatontown, NJ, United States
Ecatepec, Mexico
Gliwice, Poland
Gujarat, India
Irving, TX, United States

Leuven, Belgium
Lutterworth, United Kingdom
Morrisville, NC, United States
Mumbai, India
Neerabup, Australia
Panoli, India
Paris, KY, United States
Phillipsburg, NJ, United States
Reading, United Kingdom
Sanborn, NY, United States
Solon, OH, United States
Tilburg, The Netherlands
Uttarakhand, India

Naše osvedčenia pre všetky naše aktivity v oblasti dodávok pre laboratóriá poskytuje zákazníkom istotu, že u nás pravidelne vykonáva audit certifikačný orgán tretej strany, ktorý kontroluje, akým spôsobom organizujeme naše procesy a ľudské a technické faktory, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu a prostredie. Znamená to, že zákazníci si môžu byť istí najvyššou kvalitou nami poskytovaných služieb. Neustále pracujeme na zväčšovaní rozsahu našej certifikácie a popri tom smer teraz držiteľmi certifikácií pre:

ISO/IEC 17025:2005 pre služby v niektorých krajinách a pre služby kalibrácie pipiet využívané v celej Európe.

ISO 13485:2016 pre výrobu spotrebného materiálu pre patologické a cytopatologické laboratóriá.

ISO 17034:2016 pre výrobu a distribúciu referenčných materiálov z nášho závodu v Leuvene v Belgicku.

Aktuálny rozsah našich osvedčení.

Zaobstarávanie, marketing, skladovanie, distribúcia a predaj chemických výrobkov, spotrebného materiálu, laboratórneho vybavenia, nábytku a informačných systémov laboratórií.

  • Miešanie, plnenie, analýza a balenie chemikálií.
  • Regenerácia živíc.
  • Výroba sklenených komponentov pre laboratóriá.
  • Inštalácia, údržba, validácia, kalibrácia a opravy laboratórneho vybavenia.
  • Poskytovanie školení.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa politiky zabezpečovania kvality spoločnosti VWR, neváhajte sa obrátiť na: