Nákupný zoznam - pokyny pre nahratie

Nahratie nákupného zoznamu:

1. Otvorte súbor vzorového nákupného zoznamu v programe Excel. Sú v ňom 4 stlpce s nadpismi:
Katalógové číslo VWR, Merná jednotka, Názov nákupného zoznamu a Množstvo.

2. V druhom riadku hneď pod nadpismi jednotlivých stlpcov zadajte príslušné informácie o výrobku pre nákupný zoznam.
POZNÁMKA: Nevynechávajte riadok medzi riadkom s nadpismi a informáciami, ktoré sa majú zadať.

3. Uložte dokument ako súbor .csv. 
POZNÁMKA: Ak dokument neuložíte ako súbor .csv, pri pokuse o odoslanie súboru sa vyskytne chyba.

4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať (Browse) na stránke Správa nákupného zoznamu a vyberte súbor nákupného zoznamu, ktorý chcete nahrať.

5. Kliknite na tlačidlo Nahrať (Upload). Na stránke Spravovať nákupný zoznam sa zobrazí oznámenie, že nákupný zoznam bol správne nahraný.

Stiahnite si vzor osobného nákupného zoznamu (CSV)

Stiahnite si vzor organizačného nákupného zoznamu (CSV)

Stiahnite si vzor katalógu na mieru (CSV)