Kalibrácia váh

Kalibračné služby bez ohľadu na značku pre váhy a vážiace zariadenia.

Váhy a škály sa pred každodenným použitím musia náležite inštalovať a kalibrovať. Kvôli zabezpečeniu presnosti a predĺženiu životnosti váh odporúčame uzavrieť zmluvu o každoročnej preventívnej údržbe a kalibrácii. Spoločnosť VWR vám poskytne kompletný rozsah služieb pre váhy od všetkých veľkých výrobcov.

Služby vyhotovenia a metrológie spoločnosti VWR vám zabezpečia:
• Akreditované kalibrácie ISO 17025 s certifikátom národného etalónu
• Presné a spoľahlivé výsledky
• Kvalifikované postupy a technikov
• Kalibračné certifikáty s individuálnymi výsledkami pre linearitu, excentrálne váženie, opakovateľnosť a neistotu merania.

V prípade, že chcete vykonať kalibráciu svojich váh a škál sami, môžeme vám poskytnúť externé certifikované váhy. Váhy sú vybavené ISO 17025 kalibračným certifikátom, alebo certifikátom národného etalónu. Spoločnosť VWR má kompletnú ponuku certifikovaných váh.