Kalibrácia – rozsah

Naše služby vyhovenia a metrológie ponúkajú široký sortiment kalibračných služieb pre laboratórne a meracie zariadenia:

Súčasný rozsah je:

 • Váhy
 • Teplomery
 • Zapisovače teploty
 • Chladničky
 • Mrazničky
 • (CO2) inkubátory
 • Pipety
 • Dávkovače
 • Odmerné sklo
 • Merače vodivosti
 • pH-metre
 • Termocykléry
 • Dátové záznamníky
 • Titrátory
 • Spektrofotometre
 • Prietokomery
 • Tlakomery
 • Rýchlomery (zariadenia na odber vzoriek vzduchu)
 • Odstredivky
 • Autoklávy
 • Vodné kúpele
 • Merače viskozity
 • Merače elektrochémie
 • Vlhkomery
 • Barometre
 • Závažia