Calibration, Qualification, Validation & Certification Services

V laboratórnom prostredí sme často viazaní špecifickými predpismi a dodržiavaním generálnych plánov validácie (VMP). Spoločnosť VWR poskytuje komplexný sortiment vyhovenia, validačných a kalibračných služieb ako samostatnú službu alebo ako súčasť programu preventívnej údržby.

Služba vyhovenia a metrológie je špecializovaný „multi-vendor” program služieb, v ktorom poskytujeme IQ/OQ a PQ validácie a kalibrácie pre všetky druhy laboratórnych zariadení a prístrojov. Kvalifikovaní inžinieri majú špecializáciu a vzdelanie, aby zabezpečili najlepšie výsledky a najlepšiu neistotu merania. Všetky merania sú zdokumentované v certifikátoch alebo správach, ktoré spĺňajú všetky požiadavky noriem ISO9000/9001, FDA GMP/GLP.

Naši inžinieri vám môžu pomôcť pri:

  • príprave IQ/OQ protokolov
  • realizácii IQ/OQ a PQ validácií
  • validáciách laboratórnych zariadení a aplikácií
  • kalibráciách zariadení a laboratórnych prístrojov

IQ/OQ/PQ

Naše služby IQ OQ PQ spôsobilosti a validácie vám ju pomôžu nadobudnúť a ostať v súlade ...

Mapovanie teploty

Mapovanie teploty alebo termálne mapovanie je služba, ktorá sa vzťahuje na všetky teplotné zariadenia...

Validácia

Validačné služby spoločnosti VWR používajú najmodernejšie laboratórne zariadenia pri realizácii všetkých ...

Kalibrácia váh

Váhy a škály sa pred použitím musia náležite inštalovať a kalibrovať ...

Kalibrácia elektrochémie

Poskytujeme kalibračnú službu s nadväznosťou na na národné etalóny pre všetky značky a modely pH-metrov a merače vodivosti ...