Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Zhoda a metrológia

Kalibrácia, validácia a spôsobilosť (IQ/OQ/PQ)

 • Your Role
 • Your Challenge
 • Our Services Portfolio
 • Resources
 • About Us
 • Contact Us
 • Introducing Avantor Services

  Learn about the next evolution in Avantor’s commitment to helping you accelerate innovation.

  Learn more Close

Zhoda a metrológia

V laboratórnom prostredí sme často viazaní špecifickými predpismi a dodržiavaním generálnych plánov validácie (VMP). Spoločnosť VWR poskytuje komplexný sortiment vyhovenia, validačných a kalibračných služieb ako samostatnú službu alebo ako súčasť programu preventívnej údržby.

Služba vyhovenia a metrológie je špecializovaný „multi-vendor” program služieb, v ktorom poskytujeme IQ/OQ a PQ validácie a kalibrácie pre všetky druhy laboratórnych zariadení a prístrojov. Kvalifikovaní inžinieri majú špecializáciu a vzdelanie, aby zabezpečili najlepšie výsledky a najlepšiu neistotu merania. Všetky merania sú zdokumentované v certifikátoch alebo správach, ktoré spĺňajú všetky požiadavky noriem ISO9000/9001, FDA GMP/GLP.

Naši inžinieri vám môžu pomôcť pri:

 • príprave IQ/OQ protokolov
 • realizácii IQ/OQ a PQ validácií
 • validáciách laboratórnych zariadení a aplikácií
 • kalibráciách zariadení a laboratórnych prístrojov