Akreditovaný teplomer a dátový záznamník – kalibrácia a vykonávanie opráv

Nezávislosť od značky, presnosť, kompetencia....

Naše kalibračné zariadenie akreditované podľa normy ISO17025 slúži na kalibráciu a nastavenie všetkých značiek teplotných zariadení, ako sú teplomery, dátové záznamníky, bloky a kúpele.

Vaše výhody:

  • Schválená kvalita
  • Podrobná dokumentácia procesu
  • Všetky značky a modely
  • Odvodený od štandardu NIST
  • Certifikát o kalibrácii ISO 17025
  • Systém pripomienkovača času
  • Možnosť kombinácie s kalibráciou vlhkosti

Prevziať objednávku/Prehlásenie o dekontaminácii

Prevziať informácie o rozsahu a hodnotách nepresnosti merania

Žiadosť o cenovú ponuku

Pokiaľ ide o meranie teploty, kalibrujeme všetky typy číselníkových indikátorov teploty, dátových záznamníkov, záznamníkov, sklenených kvapalinových teplomerov a teplotných snímačov. Poskytujeme rýchly a konkurencieschopný servis, ktorý zahŕňa skúšanie a kalibrovanie prístrojov zákazníkov, ako aj vytváranie správ o ich stave. Okrem toho dodávame nové, kalibrované teplomery a dátové záznamníky. Pred kalibráciou sa všetky nástroje prehliadajú a kontrolujú s cieľom potvrdiť, že sa na nich nevyskytujú žiadne poruchy. Pred kalibráciou zákazníci automaticky dostanú informácie o akýchkoľvek odchýlkach prístrojov, ktoré nám poslali.