Prístroje: Po predaji

Predaj a servis – Silný balík

Servisné oddelenie spoločnosti VWR poskytne podporu vám i vášmu chromatografickému systému počas celého životného cyklu. Poskytujeme zákazkové servisné balíky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť optimalizované náklady na vlastníctvo.