Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Prístroje: Po predaji

Permanentný vysoko výkonný servis LC – HPLC

Prístroje: Po predaji
Predaj a servis – Silný balík

Servisné oddelenie spoločnosti VWR poskytne podporu vám i vášmu chromatografickému systému počas celého životného cyklu. Poskytujeme zákazkové servisné balíky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť optimalizované náklady na vlastníctvo.