IQ/OQ/PQ

Služba spôsobilosti nezávisle na značke pre súlad vášho zariadenia

Naše služby IQ, OQ a PQ spôsobilosti a validácie vám pomôžu nadobudnúť a ostať v súlade s FDA, GMP/GLP, európskym liekopisom a normami ISO. Táto služba zaistí, že kvalifikované zariadenia alebo nástroje spĺňajú predpokladané špecifikácie.
Ako nezávislý partner vám môžeme zaručiť, že validačné testy sú vykonávané profesionálmi, ktorí nie sú ovplyvnení výsledkami validácie. Naše protokoly spôsobilosti sú vytvorené výrobcom, alebo nastavené na vašu úroveň vyhotovenia. Znamená to, že vám poskytneme upravené protokoly a tiež štandardný protokol od výrobcu.

Pre zariadenia a nástroje ktoré sú v dennej prevádzke vám tiež ponúkame službu retrospektívnej spôsobilosti. V rámci tejto služby vyhodnocujeme len spôsobilosť výkonu a zdokumentujeme ju v správe, ktorou sa potvrdzuje že zariadenie je v súlade s predpismi.

Našu službu spôsobilosti / validácie vám ponúkame pre:


• Stabilizačné komory

• CO2 inkubátory
• Mrazničky
• Chladničky
• Prístroje HPLC
• Autoklávy
• Biologicky bezpečnostné boxy a digestory
• Odstredivky
• Váhy
• Rúry
• Elektronické pipety
• a iné.....