Laboratórne zariadenia

Ponúkame vám široký sortiment kalibračných služieb pre laboratórne zariadenia a prístroje. Takmer všetky prístroje alebo laboratórne zariadenie možno nakalibrovať v kalibračnom laboratóriu spoločnosti VWR alebo priamo na pracovisku.

Všetky kalibrované prístroje prejdú kontrolou špecifických tolerancií. Nevyhovujúce zariadenie sa nastaví a/alebo opraví tak, aby spĺňalo primerané štandardy. Kalibrované prístroje sú vybavené kalibračným certifikátom národného etalónu. Spoločnosť VWR vás tiež upozorní, keď bude vaše prístrojové vybavenie potrebovať ďalšiu kalibráciu.

Naši validační inžinieri môžu tiež vypracovať validačné štúdie laboratórnych zariadení. Do záberu našich služieb patrí mapovanie teploty v inkubátoroch, mrazničkách a chladničkách a validácia autoklávov a termocyklérov.