Projekty

Naše projektové tímy poskytujú odbornú podporu pre zákaznícke projekty, od malých systémov až k novému vybaveniu laboratória v plnom rozsahu.

Náš tím má skúsenosti na to, aby vám pomohol naplánovať a uskutočniť projekt, vrátane dodania vysoko kvalitných zariadení a poskytnutia školenia, ako aj spolupráce s inými odbornými tímami.

Nezáleží na tom, ako veľký či malý projekt je, všetky požiadavky zvládneme odbornými znalosťami, entuziazmom a zmyslom pre detail.

Môžeme zaistiť:

 • Úplne nové vybavenie laboratória
 • Návrh a výrobu „špeciálneho vybavenia” (napr. termálne platne)
 • Modernizáciu existujúcich zariadení
 • Kryogenické chladiace systémy
 • CAD výkresy
 • Monitorovacie systémy kyslíka/CO2
 • Vymerania
 • Podtlakové potrubia
 • Dodanie a inštaláciu objemných nádrží na LN2
 • Izolované medené potrubia
 • Ventilačné systémy
 • Systém plynových kanálikov
 • Bezpečnostné vybavenie
 • Podlahoviny
 • Systémy teplotného cyklu

Náš tím si tiež môžete najať aj na školenie o produkte alebo systéme. Môžete si prípadne najať skúseného projektového manažéra pre všetky vyššie uvedené možnosti.

V celej krajine máme množstvo referenčných pracovísk ako pre projektovanie, tak aj servisné zmluvy. Okrem toho, na požiadanie vám bez váhania poskytneme detaily o našich spokojných zákazníkoch.