Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Projekty

Naše projektové tímy poskytujú odbornú podporu pre zákaznícke projekty, od malých systémov až k novému vybaveniu laboratória v plnom rozsahu.

Náš tím má skúsenosti na to, aby vám pomohol naplánovať a uskutočniť projekt, vrátane dodania vysoko kvalitných zariadení a poskytnutia školenia, ako aj spolupráce s inými odbornými tímami.

Nezáleží na tom, ako veľký či malý projekt je, všetky požiadavky zvládneme odbornými znalosťami, entuziazmom a zmyslom pre detail.

Môžeme zaistiť:

 • Úplne nové vybavenie laboratória
 • Návrh a výrobu „špeciálneho vybavenia” (napr. termálne platne)
 • Modernizáciu existujúcich zariadení
 • Kryogenické chladiace systémy
 • CAD výkresy
 • Monitorovacie systémy kyslíka/CO2
 • Vymerania
 • Podtlakové potrubia
 • Dodanie a inštaláciu objemných nádrží na LN2
 • Izolované medené potrubia
 • Ventilačné systémy
 • Systém plynových kanálikov
 • Bezpečnostné vybavenie
 • Podlahoviny
 • Systémy teplotného cyklu

Náš tím si tiež môžete najať aj na školenie o produkte alebo systéme. Môžete si prípadne najať skúseného projektového manažéra pre všetky vyššie uvedené možnosti.

V celej krajine máme množstvo referenčných pracovísk ako pre projektovanie, tak aj servisné zmluvy. Okrem toho, na požiadanie vám bez váhania poskytneme detaily o našich spokojných zákazníkoch.