Technické služby

Spoločnosť VWR má sortiment nových služieb, ktoré boli navrhnuté tak, aby zefektívnili vašu prácu, pomohli vám znížiť náklady a efektívne riadiť laboratórium, vďaka čomu sa môžete sústrediť na svoj odbor činnosti.

Náš špecializovaný tím autorizovaných technikov poskytuje kompletný podporný servis laboratóriám, ktoré od svojich zariadení a prístrojov očakávajú vysoký výkon. Technici a inžinieri spoločnosti VWR vám pomôžu s nasledovným servisom:

  • Technický popredajný servis – zariadenia a prístroje, ktoré boli zakúpené od spoločnosti VWR
  • Technický „multi-vendor” servis – zariadenia a prístroje, ktoré neboli zakúpené od spoločnosti VWR
  • Servis zabezpečenia zhody a metrológie - IQ/OQ/PQ, kalibrácia a validácie

Môžeme udržiavať vaše zariadenia a prístroje počas ich celého životného cyklu.

Služby v teréne

Zaistite, aby vaše zariadenia podávali optimálny výkon pomocou nášho rýchleho, priameho servisu na pracovisku. Náš tím technikov je vybavený širokým sortimentom nástrojov a náhradných dielov pre opravu väčšiny značiek laboratórnych zariadení a prístrojov. Laboratóriám, ktoré pracujú v súlade s normou ISO, GMP/GLP alebo FDA, môžeme poskytnúť aj kompletný balík kalibrácie, spôsobilosti a validácie.

Dielňa

Naša dielňa je vybavená najmodernejšími kalibračnými a testovacími zariadeniami, a všetkým potrebným na opravu laboratórnych zariadení a prístrojov. V mnohých prípadoch to môže byť lacnejšie než si najať technika.

Pre bližšie informácie o našich službách a nákladovo efektívnych servisných zmluvách zavolajte na číslo: +421 2 321 010 33

Download PDF

Zariadenia: Po predaji

Technický popredajný servis – náš program kompletnej starostlivosti...

Prístroje: Po predaji

Permanentný vysoko výkonný servis LC – HPLC...

Projekty

Naše projektové tímy poskytujú odbornú podporu pre zákaznícke projekty, od malých systémov až k novému vybaveniu laboratória v plnom rozsahu...

Calibration, Qualification, Validation & Certification Services

Calibration, validation and qualification (IQ/OQ/PQ)...