Mapovanie teploty

Úplne nezávislé meranie teploty, vlhkosti a CO2 teplotných zariadení

Mapovanie teploty alebo termálne mapovanie je služba vyhradená pre všetky teplotné zariadenia, ktoré majú spĺňať nariadenia ako FDA a GMP/GLP. Spoločnosť VWR poskytuje našim zákazníkom službu vhodnú pre všetky prostredia s kontrolovanou teplotou.

Zameriavame sa na kryogenické prostredia, pece a CO2 inkubátory, v ktorých tiež monitorujeme vlhkosť a CO2. Úplný záber prostredí s kontrolovanou teplotou u ktorých možno vykonať validáciu:


• PCR cyklovače
• Inkubátory
• Chladničky
• Mrazničky a mrazničky s ultranízkou teplotou
• Veľkosklady
• Chladiarne
• Sterilizátor
• Plazmové mrazničky
• Sušiarne
• Stabilizačné miestnosti
• Prepravníky

V dôsledku širokého záberu prostredí s kontrolovanou teplotou vo väčšine laboratórií máme tiež prístup k rozličným validačným protokolom, správam a poskytovateľom validácie. Keďže mapovanie teploty prinášame ako úplne nezávislú službu, môžeme poskytnúť harmonizovaný prístup a štandardizáciu protokolov a správ.