Validácia

Kalibrácia nezávisle na značke a nastavenia teplomerov a dátových záznamníkov

Validačné služby spoločnosti VWR používajú najmodernejšie laboratórne zariadenia pri realizácii všetkých validačných protokolov, aby sa zaistili presné a reprodukovateľné výsledky na všetkých stupňoch projektu validácie. Validačné služby na kľúč majú záber od predprípravy, IQ/OQ protokol až po realizáciu.
Naši experti majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním týchto služieb veľkým i malým spoločnostiam v potravinárskom, farmaceutickom priemysle a priemysle výroby medicínskych zariadení.

Spoločnosť VWR vám môže pomôcť overiť integritu vašich sterilizačných procesov a prostredí s kontrolovanou teplotou, ako aj integritu LAF boxov. Poskytneme vám dokumentáciu, protokoly a postupy potrebné na splnenie vášho generálneho plánu validácie. Týmto vám umožníme sústrediť sa na vašu primárnu činnosť. Nechajte profesionálov spoločnosti VWR aby vám pomohli.