Záruka/Oprava

Volania tiesňovej služby

Pri oddelení údržby zariadení VWR sa môžete spoľahnúť na efektívnosť a odborné znalosti, ktoré idú ruka v ruke so skúsenosťami. Vo všetkých situáciách sa snažíme minimalizovať prestoje a poskytovať praktické, nákladovo efektívne a včasné riešenie akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať so zariadením.

Zákazníkom so zmluvou o preventívnej údržbe ju zabezpečujeme za čo najkratší čas, ale i bez takejto zmluvy sa možno spoľahnúť na riešenie problému obratom.

Opravy v podniku

Servisná dielňa VWR je vybavená tak, aby zvládla väčšinu opráv malých laboratórnych zariadení. V mnohých prípadoch je servisný technik nákladný kvôli poplatkom za jeho zavolanie. Vrátením pokazeného zariadenia do našej servisnej dielne môžete ušetriť peniaze. Vyzdvihnutie a prepravu môžeme sprostredkovať. Stačí nám k tomu váš telefonát na technickú horúcu linku +421 2 321 010 33.

Do troch dní od prijatia položky vám zašleme cenovú ponuku. Ak oprava položky nie je hospodárna, stanovíme náklady na jej opravu a cenu za výmenu za novú položku.

Opravy na pracovisku

Máme tím skúsených, výrobcom vyškolených elektroinžinierov a strojných inžinierov, ktorý sú plne oboznámení s vašim zariadením a kvalifikovaní v údržbe sortimentu zariadení spoločnosti VWR. Naši inžinieri sú vybavení špeciálnymi súpravami náhradných dielov, takže väčšinu opráv je možné dokončiť už počas prvej návštevy.

Záruka

Spoločnosť VWR ponúka kompletný sortiment laboratórnych zariadení s plnou zárukou výrobcu.