Zamezte v laboratoři kontaminaci a mikrostránka Produkce F&B

U každého kroku v rámci potravinářského a nápojového procesu, ať už jde o skladování, výrobu, odběr vzorků a analýzu, je zcela zásadní zamezit kontaminaci a zajistit bezpečnost produktů určených ke konzumaci.

Prevenci kontaminace lze dosáhnout kombinací několika kontrolních mechanismů:

  • monitorování následujících parametrů ve výrobním prostředí: teplota, vlhkost, mikrobiální kontaminace ovzduší, mikrobiální kontaminace povrchů
  • Čištění výrobních prostor a laboratoří pro kontrolu kvality účinnými čisticími prostředky bez reziduí
  • Po čištění desinfikujte vybraným desinfekčním činidlem
  • Po desinfekci testujte hladiny reziduálních desinfekčních prostředků na površích
  • Efektivní sterilizační postupy

Sledování výrobních prostor

K zamezení kontaminace výrobních prostor je třeba monitorovat určité klíčové parametry, jako je teplota, vlhkost, znečišťující látky v ovzduší atd.

Čisticí prostředky a čističe povrchů

Vyčistěte si laboratoř skrz naskrz těmito ekologickými detergenty, které nezanechávají rezidua.

Činidla pro desinfekci

Denaturovaný ethanol, peroxid vodíku, kyselina peroctová, sloučeniny chlóru atd. Desinfekční prostředek pro vás!

Proužky pro testování hladin reziduálních desinfekčních prostředků

Testujte hladiny reziduálních desinfekčních prostředků, jako je peroxid vodíku a kyselina peroctová, pro zajištění bezpečnosti povrchů pro zahájení nového postupu.

Sterilizace

Autoklávy, sterilizační indikátory, jednorázové pytle, deodoranty autoklávu, dávkovače fólie. Vyberte si produkt požadovaný pro váš sterilizační postup.

Dezinfekční myčky laboratorního skla Miele

Díky laboratorním myčkám, speciálním postupům pro opakované použití a perfektně vyladěnému příslušenstvím nabízí Miele Professional komplexní systémová řešení pro opakované použití všech typů laboratorního skla používaného pro následné analytické experime