Plány čistenia, dezinfekcie a hygieny

Zostavenie plánov čistenia, dezinfekcie a hygieny

Cieľom plánu čistenia, dezinfekcie a hygieny je určiť, čo je potrebné na dosiahnutie čistých priestorov. V pláne sa jasným, zrozumiteľným spôsobom uvádza, „čo“, „kedy“, „ako“ a „s čím“ sa má čistiť a „kto“ zodpovedá za čistenie.

Na zostavenie plánov čistenia, dezinfekcie a hygieny je potrebné vedieť nielen to, ktoré priestory a povrchy sa majú čistiť, ale predovšetkým to, aké účinky majú používané čistiace prostriedky.

Kontaktujte nás