Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Čistiace systémy pre čisté priestory

Čistenie v prvom rade závisí od štyroch faktorov cyklu „Sinnerscher Kreis“. Nástroje na čistenie a pomocné materiály sa vyberajú s ohľadom na tieto faktory. Čistiace metódy sa okrem toho určujú aj podľa druhu čisteného povrchu.

Čistiace systémy pre čisté priestory

Príklad cyklu „Sinnerscher Kreis“:

Chemikália
Čistenie sa najskôr začne pomocou aktívnych látok v čistiacom prostriedku. Aktívne látky zabezpečujú neutralizáciu chemických väzieb, aby bolo možné odstrániť uvoľnené kontaminanty, ako aj spájacie kontaminanty. Obsah vody v tejto súvislosti slúži ako nosič na prenos kontaminantov.

Čas
Tento faktor predstavuje obdobie medzi použitím čistiaceho prostriedku alebo čistiaceho kúpeľa a zozbieraním znečisteného kúpeľa. V čistých priestoroch tento faktor takmer netreba brať do úvahy, pretože na jednej strane sa tu v porovnaní s priemyselnými podlahami počíta s oveľa menším hromadením znečistenia a na druhej strane sa tu vzhľadom na stav povrchu pri čistení často používa utieranie namokro.

Teplota
Niektoré druhy kontaminácie sa uvoľňujú účinnejšie s teplou vodou v porovnaní so studenou vodou.

Mechanický faktor
Pomocou vhodného mechanického pôsobenia je možné znížiť čas nástupu čistiaceho účinku, a tým čistenie urýchliť. Pri „nízkej“ kontaminácii tento faktor netreba brať do úvahy. Pri utieraní sa použije iba ručné mechanické pôsobenie, aby sa udržala čo najnižšia miera uvoľňovania alebo vírenia častíc.