Počítačové príslušenstvo pre čisté priestory

Keďže klávesnica patrí v čistých priestoroch medzi miesta s najvyššou mierou kontaminácie a veľmi ťažko sa čistí, mnohí používatelia ju zakrývajú ochrannou fóliou. Špeciálne vyvinutá klávesnica na používanie v čistých priestoroch je oproti takýmto fóliám významným zlepšením. 

Dotykové klávesnice pre čisté priestory nemajú medzi klávesmi žiadne medzery, aby sa obmedzilo hromadenie častíc. Klávesnica pre čisté priestory je dokonale uzatvorená a vodotesná, a preto sa ľahko čistí a dezinfikuje. Je vyrobená z akrylátu alebo skla. Vhodná na úplnú kontrolu infekcie.

Myši pre čisté priestory majú presne také isté funkcie ako bežná počítačová myš. Myš pre čisté priestory je uzavretá a pri dôkladnej dezinfekcii je možné úplne ju ponoriť do čistiaceho roztoku. Myši sú kompatibilné s akýmkoľvek pripojením USB a so všetkými počítačovými systémami.

Kontaktujte nás