Sterilné riešenia pre povrchy v čistých priestoroch

Roztoky sú pred plnením a balením v podmienkach čistých priestorov filtrované na 0,2 µm a sú asepticky plnené alebo na záver ožarované. 

Neutrálny čistiaci prostriedok

 • Vysoko penivý tekutý čistiaci prostriedok s neutrálnym pH
 • Filtrovaný na 0,2µm, ožiarený gama žiarením, dvojité balenie
 • Dodáva sa s certifikátmi rozborov, ožarovania a sterilnosti
 • Jednotka: koncentrát 100 x 30 ml alebo 50 x 50 ml

Etanol a IPA

 • Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok
 • Spĺňa štandardy CEN 1276, CEN 1650 a CEN 13697
 • Filtrovaný na 0,2 µm, ožiarený gama žiarením (900 ml) alebo asepticky plnený (5 litrov), dvojité balenie
 • V relevantných prípadoch sa dodáva s certifikátmi rozborov, ožarovania a sterilnosti
 • Denaturovaný etanol: 70 % etanol, 30 % voda (WFI), denaturovaný s IPA
 • Izopropylalkohol: 70 % izopropylalkohol, 30 % voda (WFI)
 • Dostupný aj ako aerosól s čistenou vodou
 • Jednotka: rozprašovač 6 x 900 ml, rozprašovač 6 x 1 l
  kanister 4 x 5 l alebo 2 x 5 l, aerosól 12 x 300 ml

Sporicídne dezinfekčné prostriedky

 • Dvojzložkový systém na výrobu oxidu chloričitého
 • Spĺňa štandardy CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 a CEN 13704
 • Filtrovaný na 0,2 µm, asepticky plnený, dvojité balenie
 • Dodáva sa s certifikátmi rozborov a sterilnosti
 • Na báze oxidu chloričitého
 • Kompatibilný v rotácii s amfoterickými dezinfekčnými prostriedkami
 • Účinný proti spóram už do 5 – 8 minút!
 • Jednotka: koncentrát 25 x (2 x 100 ml), 
  4 x (4.9 l + 100 ml) pripravený na použitie

Amfoterické dezinfekčné prostriedky

 • Vysoko účinný povrchovo aktívny dezinfekčný prostriedok
 • Spĺňa štandardy CEN 1276, CEN 1650 a CEN 13697
 • Filtrovaný na 0,2 µm, asepticky plnený, dvojité balenie
 • Dodáva sa s certifikátmi rozborov a sterilnosti
 • K dispozícii validované skúšobné metódy HPLC a Titration
 • Kompatibilný v rotácii so sporicídnym alebo QAC dezinfekčným prostriedkom
 • Jednotka: koncentrát 50 x 50 ml alebo 50 x 100 ml,
  rozprašovač 6 x 900 ml, kanister 4 x 5 l alebo 2 x 5 l 

Dezinfekčné prostriedky na báze kvartérneho amónia

 • Vysoko účinný povrchovo aktívny dezinfekčný prostriedok na báze kvartérnych amóniových katiónov
 • Filtrovaný na 0,2 µm, asepticky plnený, dvojité balenie
 • Dodáva sa s certifikátmi rozborov a sterilnosti
 • Vysoko kompatibilný s materiálmi
 • Pre širokú škálu použití
 • Jednotka: koncentrát 50 x 25 ml alebo 50 x 100 ml,
  rozprašovač 6 x 900 ml, kanister 4 x 5 l alebo 2 x 5 l
Kontaktujte nás