Vzdušná dezinfekcia pre čisté priestory

Pretože vzdušnú dezinfekciu nie je možné vykonávať v prítomnosti ľudí ani zvierat, vykonáva sa zvyčajne automaticky v noci a v jej prípade sa zvyčajne neuvažuje o každodennom používaní, ale skôr o sporadickej sporicídnej dezinfekcii.

V prípade vzdušnej dezinfekcie sa zariadenie a dezinfekčný prostriedok musia považovať za jeden systém a musia byť spoločne spôsobilé, pretože spárovanie rôznych zariadení a dezinfekčných prostriedkov by viedlo k nespoľahlivým alebo dokonca neúčinným výsledkom.

Na trhu je k dispozícii niekoľko technológií predstavujúcich rôzne úrovne zložitosti a vyžadujúcich rozdielne finančné investície. Pretože sme presvedčení, že dezinfekciu má mať pod kontrolou koncový používateľ, navrhujeme iba také systémy, ktoré si koncový používateľ môže dovoliť vlastniť a ktoré sú natoľko jednoduché, že ich dokáže po krátkom zaškolení sám ovládať.

Sortiment produktov

Vzdušná dezinfekcia

Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...