Zaradenia na riadenie kontaminácie

V čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach je dôležité minimalizovať riziko kontaminácie citlivých produktov a pracovníkov.

Riadenie kontaminácie, ako aj riadenie neprijateľných zmien v prostredí (vlhkosť, teplota, prúdenie vzduchu) si vyžaduje maximálnu dôkladnosť.

Laminárne komory

Umožňujú dosahovať podmienky čistých priestorov na tej najmenšej ploche.

Zariadenie na mokré spracovanie chemikálií

Zariadenie na mokré spracovanie chemikálií predovšetkým na prácu s kvapalnými látkami, z ktorých sa vylučujú škodlivé a toxické výpary.

Suché skladovacie systémy

Na uskladnenie komponentov citlivých na vlhkosť alebo komponentov, ktoré je nutné chrániť pred časticami.

Vzdušná dezinfekcia

Eliminuje potrebu náročnej práce pri ručnej dezinfekcii všetkých povrchov v jednej alebo viacerých čistých miestnostiach, zamedzuje riziko ľudského omylu a je rovnako účinný aj na ťažko dostupné priestory.

Prístroje na meranie vlhkosti

Na kalibráciu snímačov vlhkosti, vysielačov a prenosných zariadení.

Silikónové hadičky

Široká paleta hadičiek vytvrdených platinou vyrobených, aby spĺňali tie najvyššie normy o kvalite a certifikácii.

Monitorovanie teploty

Nepretržité bezdrôtové monitorovanie teploty a kritických hodnôt v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach.

Prístroj na čistenie podrážok

Na zníženie množstva kontaminantov prítomných na obuvi pred vstupom do čistých priestorov alebo kontrolovaných výrobných priestorov.