Meranie vlhkosti a rosného bodu

Pri určitých konkrétnych použitiach vo farmaceutickom priemysle sa musí kalibrácia vykonať každé tri mesiace, pretože meracie prístroje podliehajú validačnému postupu a aj minimálne výkyvy môžu mať na dané použitie veľký vplyv.

Kalibrátor vlhkosti

 • Na kalibráciu snímačov vlhkosti, vysielačov a prenosných zariadení
 • Vytvára stabilné hodnoty vlhkosti v rozmedzí relatívnej vlhkosti (RH) od 10 do 90 %
 • Kompaktné a ľahko prenosné
 • Rýchla stabilizácia skúšobnej komory
 • Voliteľné: nezávislý sledovateľný referenčný vlhkomer
 • Kalibrácia viacerých snímačov súčasne

Kalibrátor snímačov vlhkosti/teploty

 • Na kalibráciu rádiofrekvenčných snímačov vlhkosti a vysielačov
 • Teploty od 10 do 50 °C s presnosťou 0,1 °C a hodnoty relatívnej vlhkosti od 10 do 90 %
 • Možnosť presných a opakovaných kalibrácií
 • Vytvára súčasne hodnoty vlhkosti a teploty
 • Výborná stálosť
 • Kompaktné a ľahko prenosné
 • Voliteľné: vstavaný rekordér na zapisovanie údajov, ktorý zaznamenáva vstavaný referenčný snímač a snímače, ktoré sa majú kalibrovať
 • Vhodné pre snímače s Ø medzi 5 a 25 mm
Kontaktujte nás