Laminárne komory

Všetky laminárne komory, ktoré ponúka spoločnosť basan, pracujú na základe núteného prúdenia vzduchu so slabým vírením. Pri tomto princípe prúd vzduchu prichádza vodorovne alebo zvislo cez pracovnú časť skrine. Okolitý vzduch sa v procese privádza cez predfilter a prúdi vodorovne alebo zvisle cez vysokovýkonný filter látok a suspenzií do pracovnej oblasti, kde funguje ako tok s laminárnym prúdením. Tento tok vzduchu zachytáva častice priamo v mieste ich vzniku a prepravuje ich bez spätného toku cez výstupné vzduchové potrubie mimo čistého priestoru. Rozhodnutie, či použiť vodorovné alebo zvislé prúdenie, závisí od množstva a geometrie predmetov umiestnených v pracovnej oblasti.

Laminárne komory zabraňujú kontaminácii časticami počas plnenia alebo balenia výrobkov v čistých priestoroch. Inštalujú sa nad jestvujúcimi výrobnými linkami. Moduly so zvislým prúdením sa dajú namontovať na mobilné stojany a premiestňovať do rôznych oblastí. Bočné vedenie toku čistého vzduchu a zatienenie čistej pracovnej oblasti sa dosahuje s pomocou PVC pások alebo bočných panelov.

Sortiment produktov

Laminárna komora

Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...