Nízka a vysoká obuv do čistých priestorov

Obuv sa nosí niekoľko hodín denne a musí ponúkať bezpečnosť (pre ľudí aj procesy) aj pohodlie.

Medzi bezpečnostnou, ochrannou a priemyselnou obuvou navrhnutou v súlade s nasledovnými európskymi normami sú rozdiely:

EN 61340-5-1: Ochrana súčiastok citlivých na elektrostatické výboje/všeobecné požiadavky

EN 4843-100: Požiadavky na protišmykovú skúšku

EN ISO 20344: Požiadavky a skúšobné metódy

EN ISO 20345: Špecifikácia bezpečnostnej obuvi

EN ISO 20346: Špecifikácia ochrannej obuvi

EN ISO 20347: Špecifikácia obuvi na profesionálne použitie

Vodotesná obuv by sa mala nosiť všade, kde sa nachádza veľké množstvo tekutiny. Mali by sa nosiť polyuretánové dreváky alebo obuv z mikrovlákna, ktoré je možné vyčistiť a dezinfikovať. Tam, kde je potrebné obmedziť elektrostatické výboje alebo im predchádzať, je nutné nosiť antistatickú obuv alebo obuv s ochranou pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Sortiment produktov

Nízka a vysoká obuv

Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...