Rohožky a podlahoviny pre čisté priestory

Častice majú všeobecnú tendenciu usadzovať sa na plochých povrchoch v závislosti od rôznych faktorov priľnavosti v čistých priestoroch a pod silným vplyvom vlastností prúdenia vzduchu. Podlaha je konečné miesto, na ktorom sa častice usadia alebo zostanú ako zachytená kontaminácia.

Lepivé rohožky, trvalé rohožky a špeciálne podlahové krytiny sú nevyhnutné pre riadenie časticovej kontaminácie pred vstupom do čistého priestoru. Pre optimálny účinok riadenia kontaminácie v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach sa odporúča kombinácia trvalých rohožiek, špeciálnych podlahovín a lepivých rohožiek.

Lepivé rohožky

Rohožky zachytávajúce prach a častice (lepivé rohožky) a špeciálne podlahoviny na predchádzanie kontaminácii v čistých priestoroch.

Permanentné rohože

Permanentné rohože sa do čistých priestorov umiestňujú v záujme zabezpečenia maximálnej miery čistoty a je možné upevniť ich na podlahu.

Podlahoviny

Podlahoviny pre čisté priestory na kontrolu kontaminácie v prezliekarňach, v priestoroch vstupu materiálu a v čistých priestoroch.

Protiúnavové podložky

Na zmiernenie únavy pomocou ergonomicky navrhnutých podložiek.