Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Rohožky a podlahoviny pre čisté priestory

Rohožky na zachytávanie prachu a častíc a špeciálne podlahoviny zabraňujúce kontaminácii v čistých priestoroch.

Rohožky a podlahoviny pre čisté priestory Častice majú všeobecnú tendenciu usadzovať sa na plochých povrchoch v závislosti od rôznych faktorov priľnavosti v čistých priestoroch a pod silným vplyvom vlastností prúdenia vzduchu. Podlaha je konečné miesto, na ktorom sa častice usadia alebo zostanú ako zachytená kontaminácia.

Lepivé rohožky, trvalé rohožky a špeciálne podlahové krytiny sú nevyhnutné pre riadenie časticovej kontaminácie pred vstupom do čistého priestoru. Pre optimálny účinok riadenia kontaminácie v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach sa odporúča kombinácia trvalých rohožiek, špeciálnych podlahovín a lepivých rohožiek.