Služby spoločnosti basan

Logistické služby

Spoločnosť basan zabezpečuje trvalú dostupnosť stanoveného spotrebného materiálu pre čisté priestory a okrem toho plní všetky administratívne a logistické funkcie vyplývajúce z vašich požiadaviek týkajúcich sa čistých priestorov.

Služba balenia na mieru a ožarovania

Služby CleanPack® pre vás: Získajte viac času pre vašu hlavnú výrobnú činnosť. Váš výrobok upravíme podľa vašich špeciálnych požiadaviek.

Školenie pracovníkov čistých priestorov

Kvalifikovanosť vašich pracovníkov je dôležitý faktor pri zabezpečovaní kvality výrobného procesu.

Dekontaminácia a lízing odevov pre čisté priestory

Odevy a lízingové služby na jednom mieste, istota, že vaše odevy sú vždy vhodné do čistých priestorov.

Plány pre rukavice a utierky

Optimalizácia a zúženie sortimentu používaných produktov. Pomôžeme vám vybrať vhodné rukavice a utierky na použitie v čistých priestoroch.

Koncepcia prezliekarne

Pomôžeme vám pri plánovaní a poradíme vám s dizajnom pri budovaní alebo rekonštrukcii prechodových komôr pre pracovníkov.

Change Notification Service

VWR Change Notification Service for a high level of process security in daily production routine.