Služby spoločnosti basan

Logistické služby

Spoločnosť basan zabezpečuje trvalú dostupnosť stanoveného spotrebného materiálu pre čisté priestory a okrem toho plní všetky administratívne a logistické funkcie vyplývajúce z vašich požiadaviek týkajúcich sa čistých priestorov.

Služba balenia na mieru a ožarovania

V čistých prostorách třídy ISO 5 a ISO 7 s produkty manipulujeme a balíme je dle nejvyšších standardů v souladu s normou ISO14644-1, a jsme tak schopni splnit jakékoliv speciální požadavky.

Školenie pracovníkov čistých priestorov

Kvalifikovanosť vašich pracovníkov je dôležitý faktor pri zabezpečovaní kvality výrobného procesu.

Dekontaminácia a lízing odevov pre čisté priestory

Odevy a lízingové služby na jednom mieste, istota, že vaše odevy sú vždy vhodné do čistých priestorov.

Plány pre rukavice a utierky

Optimalizácia a zúženie sortimentu používaných produktov. Pomôžeme vám vybrať vhodné rukavice a utierky na použitie v čistých priestoroch.

Koncepcia prezliekarne

Pomôžeme vám pri plánovaní a poradíme vám s dizajnom pri budovaní alebo rekonštrukcii prechodových komôr pre pracovníkov.

Change Notification Service

VWR Change Notification Service for a high level of process security in daily production routine.