Špeciálne príslušenstvo pre čisté priestory

Okrem utierok na odstraňovanie kontaminantov a častíc sú pri niektorých čistiacich úkonoch potrebné špeciálne nástroje.

Príkladom je ochranná stolová podložka (so stálym povrchom s nízkym uvoľňovaním vláken, vysokoabsorpčnou strednou vrstvou a nepriepustnou spodnou vrstvou). 3-vrstvové zloženie umožňuje bezpečnú cytotoxickú výrobu a bezpečnú likvidáciu. Zabudovaná zábrana proti kvapalinám je odolná voči silným chemikáliám. Protišmyková polyetylénová zadná vrstva udržiava podložku na mieste. Podložka je rovná a ostane rovná aj po vysušení. 

Palčiakové utierky uľahčujú bezpečné čistenie ťažko dostupných miest v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach, ako sú napríklad vozíky, regály alebo tubusy. Pre vyššiu absorpčnú schopnosť sú palčiakové utierky dostupné aj s penovým vnútrom. 

Sortiment produktov

Špeciálne príslušenstvo

Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...