Tampóny

Tampóny sa používajú na čistenie povrchov vo výrobných priestoroch, ktoré sú veľmi dôležité, ale zároveň ťažko dosiahnuteľné. Majú tiež dôležitú úlohu najmä vo farmaceutickom priemysle pri validácii čistiaceho procesu.

V ponuke je široká škála tampónov:

  • Rôzne veľkosti
  • Materiál (rúčka/ hlavička tampónu)
  • Funkčnosť (absorpčná schopnosť, časticová a iónová emisia)
  • Tiež ako variant ESD
  • Všetky tampóny sú sterilizovateľné v autokláve

Súprava na validáciu čistenia TOC

Súpravy na validáciu čistenia TOC (celkový obsah organického uhlíka) sú navrhnuté tak, aby zjednodušili odber vzoriek pre validáciu čistenia vo farmaceutickom priemysle. Súpravu je možné použiť aj s analyzátormi Sievers, Tekmar Dohrman a Anatel A 2000 na meranie TOC. Súprava obsahuje komponenty na odber vzoriek z 12, resp. 72 rôznych miest vo výrobnom priestore a umožňuje účinnú prepravu vzoriek z výroby do laboratória s minimálnou možnosťou kontaminácie.

Fľaštičky sú vyrobené, analyzované a certifikované na úrovni < 10 ppb TOC podľa technológie Eagle Picher a vykazujú nízke čisté hodnoty TOC. Certifikáty analýz zabezpečujú sledovateľnosť výrobných šarží. Súprava obsahuje aj štítky, aby bolo možné vzorky na mieste odobrania správne označiť.

Vlastnosti tampónov:

  • Materiál: pletený polyester
  • Nízke uvoľňovanie častíc
  • Odlomiteľná rúčka umožňuje umiestniť hlavičku tampónu do fľaštičky bez potreby manipulácie a s minimálnou možnosťou kontaminácie
  • Dobrá absorpčná schopnosť
  • Veľmi dobrá chemická odolnosť
  • Tampóny sterilizovateľné v autokláve umožňujú odber vzoriek v sterilných podmienkach
  • Možnosť doobjednať k súprave na validáciu TOC (TX 714K) tampóny navyše
  • V ponuke aj s dlhou rúčkou (TX 761K)

Sortiment produktov

Tampóny pre čisté priestory

Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...