Školenie pracovníkov čistých priestorov

Školenie nie je iba otázkou opakovania konkrétnej pracovnej náplne a zásad správania, ale je potrebné odovzdať a osviežiť aj odborné znalosti. Je to motivácia a zároveň pomôcka na zvýšenie efektivity práce vašich zamestnancov.

Prehľad školení a seminárov spoločnosti basan:

  • Hygiena (definícia, predpisy a smernice; rôzne aspekty hygieny; opatrenia)
  • Základy mikrobiológie (prehľad mikroorganizmov; hlavné infekčné choroby; choroboplodné zárodky a symptómy; ochranné opatrenia, boj s ochoreniami)
  • Zdroje kontaminácie a krížová kontaminácia
  • Sprievodné opatrenia na predchádzanie kontaminácii (fyzická hygiena, odev v čistom priestore, postup prezliekania odevu, človek ako zdroj kontaminácie, manipulácia s odpadom)
  • Čistiace a dezinfekčné opatrenia
  • Ochrana kože (funkcie kože, ochrana kože, starostlivosť o kožu, čistenie rúk, plán starostlivosti o kožu)
  • Bezpečnosť (pravidlá pre používanie čistiacich a dezinfekčných chemikálií, ochranné pracovné pomôcky, nebezpečné materiály, ochrana životného prostredia, skladovanie, prevádzkové postupy, symboly nebezpečných látok, označovanie výrobkov)
  • Postupy pri obliekaní/vchádzanie a vychádzanie cez prechodovú komoru (postupnosť a technika ​​obliekania a vyzliekania odevov pre čisté priestory, správne vchádzanie a vychádzanie cez prechodovú komoru)
  • Školenie o odeve pre čisté priestory (vysvetlenie rôznych materiálov, použitie podľa tried čistých priestorov, funkčnosť tkaniny)
Kontaktujte nás