Oblasť biofarmácie

Naozaj „expresná“ expresia proteínov

POTREBA

Biofarmaceutická spoločnosť s novou technológiou rýchlej terapeutiky expresie proteínov v bezbunkových systémoch požiadala oddelenie služieb výroby na mieru spoločnosti VWR o výrobu komplexných fermentačných médií pre svoje výrobné postupy.

RIEŠENIE

S ohľadom na nedostatok skúseností s výrobou práškových zmesí médií a na šibeničný termín dokončenia sa spoločnosť rozhodla využiť naše možnosti spracovania a miešania práškových zmesí, aby mohla rýchlo vyvinúť a rozšíriť výrobu komplexných viaczložkových fermentačných médií.

VÝSLEDKY

Namiesto trávenia času nad výrobou médií zákazník mohol sústrediť svoje zdroje na vývoj novej technológie expresie proteínov.