Inkubátory BOD

Všetky metódy BOD si vyžadujú uchovávanie vzoriek pri teplote 20 °C (68 °F) počas 5 dní. Spoločnosť VWR ponúka široké spektrum inkubátorov s reguláciou teploty.

Sortiment Lovibond®

6 modelov; 2 až 40 °C (0,1 °), 135 až 445 l

Sortiment Velp

6 modelov; pevne nastavené na 3 až 50 °C (0,1 °), 120 až 215 l

Sortiment WTW

  • Box OxiTop®: pevne nastavený na 20 °C ±0,5 °C
  • 5 modelov; 10 až 40 °C (0,5 °), 180 až 500 l