Respirácia BOD: autokontroly BOD

Zníženie obsahu kyslíka (spotrebovaný mikroorganizmami) spôsobuje definitívny tlakový rozdiel, ktorý sa meria snímačom tlaku. Praktické a jednoduché použitie!

BOD, OxiTop®-i, WTW

Respirometrický systém merania OxiTop® na meranie pri autokontrole BOD(5) pomocou nezriedených vzoriek (až 4000 mg/l BOD).

Ďalšie informácie

BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW

BSK (do 4000 mg/l) a pre všetky respirometrické merania, Bluetooth® pripojenie ktoré je kompatibilné aj s Multi 3630 IDS alebo s 3620 (pH/Cond/DO/Turb)

Ďalšie informácie

Snímač BOD, Velp

Respirometrický systém merania na meranie pri autokontrole BOD(5) pomocou nezriedených vzoriek (až 999 mg/l BOD).

Ďalšie informácie

Snímač BOD EVO, bezdrôtový, Velp

Správa a hlásenie údajov pomocou bezdrôtového prenosu údajov do exkluzívneho softvéru BODSoft™. 80 vzoriek pri paralelnej analýze, (až 999 mg/l BOD).

Ďalšie informácie