Zamknutie a označenie (LoTo)

Chráni pracovníkov pred rizikami, ktoré predstavujú stroje v činnosti alebo elektrina

Každý rok dochádza k tisíckam pracovných úrazov, niekedy fatálnych, pri výkone opráv alebo údržby priemyselných zariadení alebo strojov. Príčinou mnohých z týchto nehôd je nekontrolované uvoľnenie energie. V Európe je však v platnosti niekoľko smerníc, ktoré vyžadujú, aby všetky zdroje energie boli počas údržby alebo opráv vypnuté a „zamknuté“.

Na čo je dobré zamknutie a označenie (LoTo)?

  • Bezpečná práca počas údržby, čistení alebo opráv
  • Prevencia úrazov a škôd
  • Pomáha predchádzať vzniku chýb
  • Postup, ktorý jasne informuje o rizikách na pracovisku