Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Vaša kariéra s VWR

Vaša kariéra s VWR

V spoločnosti VWR radi sledujeme naše obchodovanie očami našich zákazníkov. Na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu je veľmi dôležité, aby sa všetko, čo robíme – od najväčšieho projektu až po najmenší detail sústreďovalo okolo napĺňania potrieb zákazníkov a prekračovania ich očakávaní.

Naši zamestnanci sú tí, ktorí realizujú tento záväzok. To prirodzene máme na pamäti, keď vyberáme ľudí pre náš tím. Ľudia, ktorí pracujú pre spoločnosť VWR, sú kľúčom k jeho rastu a úspechu.

Aké výhody z toho plynú pre Vás, ak sa stanete súčasťou nášho tímu VWR?

Vaš plat je snáď tou najviditeľnejšou súčasťou vášho balíka odmeňovania. Neprehliadnite však aj množstvo ďalších benefitov. Spoločnosť VWR ponúka široké spektrum benefitov a výhod, určených na to, aby ste si udržali zdravie, mohli plánovať vašu budúcnosť, boli pripravení na neočakávané udalosti a vyvažovali požiadavky vašej práce a súkromného života, ako aj ďaľšieho rozvoja a kariérneho rastu.

Teší nás, že Vám môžme ponúknúť balík benefitov, ktorý je flexibilný, dostupný a motivujúci pre ľudí, ktorí veci uskutočňujú – našich zamestnancov.

Náš záväzok je vždy poskytovať rovné príležitosti pre všetkých žiadateľov o zamestnanie a našich zamestnancov. V tomto duchu vítame vašu žiadosť. Spoločnosť VWR je hrdá na to, že je zamestnávateľom rovných príležitostí!