Chemické novinky

VWR Chemicals - ion-pair reagent range extension

For HPLC gradient elution, a complete range of ion-pair reagents which exhibit minimal extinction in the low UV region, and excellent transparency down to 200 nm, even at high concentrations.

Denaturovaný etanol

Dve nové triedy s viacerými možnosťami výberu veľkosti balenia na splnenie nariadenia EÚ 2017/1112 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie alkoholu.

Reagencie na metodiku stanovenia obsahu vody podľa Karla Fischera

Reagencie na volumetrickú jednozložkovú titráciu na stanovenie obsahu vody metódou podľa Karla Fischera sú k dispozícii v nových 2,5 l baleniach.

K dispozícii sú teraz referenčné materiály na metódu podľa Karla Fischera

Pri metóde podľa Karla Fischera sa stanovenie titra, kalibrácia, validácia a kontrola analytických prístrojov (podľa smerníc ISO, GMP, GLP a FDA) a reagencií vykonávajú pomocou určitého množstva vody (pomocou čistej vody alebo vodných štandardov).

LABWASH PREMIUM MA Ultra na manuálne čistenie

Nové produkty MA Ultra špeciálne pripravené na odstránenie odolných škvŕn, ako sú škvrny od krvi, olejov, proteínov, tukov a kritických zvyškov, ako sú zvyšky živíc, asfaltov, silikónov a voskov.

Aditíva Hipersolv CHROMANORM LC-MS boli doplnené o nové balenia kyseliny mravčej

Aditíva sú selektívne chemikálie, ktoré sa bežne pridávajú do mobilnej fázy alebo uvádzajú do procesu za kolónou pred rozhraním, aby ovplyvnili ionizáciu analytu.

Väčší výber bezvodých rozpúšťadiel s uzávermi so septom

Náš sortiment bezvodých rozpúšťadiel v sklenených fľašiach s objemom 250 ml a 500 ml utesnených septom bol rozšírený o 8 nových rozpúšťadiel.

Referenčné materiály na spoľahlivú kalibráciu pri volumetrii

Titer volumetrických roztokov sa môže v čase meniť, takže sa odporúča pravidelná verifikácia, najmä v prípade mimoriadne zriedených roztokov.

99 % dymivá kyselina dusičná k dispozícii v 2 dodatočných triedach

Ak potrebujete najkoncentrovanejšiu kyselinu dusičnú, teraz vám môžeme ponúknuť 2 nové triedy 99 % dymivej kyseliny dusičnej.

Testovacie roztoky USP

Nový sortiment 68 roztokov USP „pripravených na použitie“ s objemom 100 ml a 500 ml vytvorený v súlade s postupmi USP