Chemické novinky

FOCUS: Organická syntéza

Vítejte v prvním magazínu FOCUS: Organická syntéza – magazínu, ve kterém naleznete trendy, pokroky a inovace.

VWR® For Calibration – všechny chemické standardy VWR a CRM pro kalibraci

Široký sortiment standardů vysoké čistoty a certifikovaných referenčních materiálů pro kalibraci všech vašich přístrojů a validaci vašich metod.

Nové standardy pro petrochemii od společnosti VWR Chemicals

Více než 500 kalibračních standardů a referenční materiály pro petrochemii! Tyto standardy jsou základem při kontrole olejů, lubrikantů, pohonných látek, benzínu a dalších. Jsou v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ASTM nebo běžné IP standardy.

Standardy pro stanovení osmolality od VWR Chemicals – pro dokonalou kalibraci vašeho přístrojového vybavení

Ucelená řada standardů pro stanovení osmolality ve formě certifikovaných referenčních materiálů (CRM) pro kalibraci osmometrů.

Kompletní řada standardů k environmentální analýze od společnosti VWR Chemicals (COD, TOC i TIC)

Nově jsme vyvinuli mnoho nových řad (TOC, TIC či turbidimetrie) k širokému rutinnímu využití. Produkty z těchto řad se dají využít u široké škály nástrojů. Tyto produkty naleznete zde.

PESTINORM® Gas Chromatography (GC) Certified Reference Materials (CRMs)

PESTINORM® reference substances can be used for the characterisation of GC column properties, identification of unknown compounds, or validation of analytical methods for GC analysis.

VWR Chemicals – další činidla HiperSolv CHROMANORM LC-MS

LC-MS metody se neustále zlepšují a aby vyhovovaly dnešním požadavkům, nabízí stále lepší a lepší citlivost. Představujeme nové druhy (metanol ULTRA plus), nová UHPLC-MS rozpouštědla (acetonitril, metanol a voda) a další směsi "ready to use".

VWR Chemicals – rozšíření sortimentu iontově párových činidel

Pro HPLC s gradientovou elucí je dostupný kompletní sortiment iontově párových činidel, která vykazují minimální extinkci v UV oblasti nízkoenergetických vlnových délek a vynikající transparentnost až do 200 nm, dokonce i při vysokých koncentracích.

Mikrobiologická řešení od společnosti Avantor. Je k dispozici nová příručka VWR® HSG pro mikrobiologii

Tento materiál obsahuje kompletní řešení Avantor pro mikrobiologické pracovní postupy: od odběru a kultivace vzorků až po jejich analýzu a skladování.

VWR Chemicals do menších i větších provozů – k dispozici více než 100 druhů ve větších baleních!

Abychom lépe odráželi potřeby výroby a zvyšování produkce, zařadili jsme do sortimentu více než 100 substancí (kyseliny, zásady, soli i rozpouštědla) ve velkých baleních (> 25 kg/l) různých tříd (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® či TECHNICAL).

VWR Chemicals: New organic substances

Common organic substances available in different pack sizes to support you every day in organic synthesis and scale up.

VWR Chemicals - Reag. Ph. Eur standard colour solutions in a kit

Complete range of colour standard solutions according to chapters 2 and 4 of the current European Pharmacopoeia. These VWR® kits are ready to use, and are dedicated to help you save time and money.