Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

Pri práci s akýmikoľvek chemikáliami, predovšetkým s tými nebezpečnými, je veľmi dôležitá bezpečnosť. Primerané osobné ochranné vybavenie je samozrejme povinné, existujú však aj iné možnosti, ktoré vám pomôžu pri udržiavaní bezpečnosti v laboratóriu:

 • Manipulácia s chemikáliami – výber produktov v bezpečnejších nádobách s ľahkou manipuláciou môže znamenať veľký rozdiel
 • Pripravte sa na náhodné rozbitie alebo rozliatie tak, že budete mať poruke vhodné absorbenty
 • Predíďte zbytočným rizikám používaním bezpečnejších chemických alternatív a monitorovaním škodlivých rezíduí
 • Ochrana stola a bezpečnejšie dávkovanie
 • Skladovanie chemikálií vrátane označovania rizík

Okrem toho sme zaradili niektoré z najčastejších otázok (FAQ) a dúfame, že vám pomôžu s informáciami o predpisoch REACH a CLP. Na stiahnutie máte k dispozícii všeobecné bezpečnostné smernice a technickú príručku, ako aj odkazy na vyhľadávaciu funkciu a výber literatúry o produktoch na našej webovej stránke o kartách bezpečnostných údajov MSDS.

Spravte si kvíz

Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:

Registration

Výber bezpečnejšieho balenia

Rozpúšťadlá a kyseliny v plastových fľašiach

Kyseliny a rozpúšťadlá AnalaR NORMAPUR® v plastových fľašiach sú bezpečné, prakticky nerozbitné, ekologické, ľahké a jednoduché na manipuláciu.

Sklenené fľaše na kyseliny s povrchovou úpravou

Fľaše Safebreak sú určené špeciálne pre kyseliny. Povrchová úprava PE udrží kyselinu, ak sa sklo rozbije.

Hliníkové fľaše pre rozpúšťadlá na HPLC

Hliníkové nádoby zabezpečujú vysokú čistotu rozpúšťadla a zároveň sú nerozbitné, ľahké a jednoduché na manipuláciu.

Bezpečnostné nosiče na fľaše

Farebné a praktické bezpečnostné nosiče na prepravu kyselín, zásad a rozpúšťadiel.

Bezpečnostné laboratórne chemikálie

Silikagély

Silikagély sú síce bezpečné vysušovadlá, avšak staršie indikátory vlhkosti, ktoré silikagély zvykli obsahovať, bezpečné nie sú.

Biologicky odbúrateľné čistiace prostriedky

Koncentrované čistiace prostriedky LABWASH® Premium obsahujú biologicky odbúrateľné zložky s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Jednoducho prejdite na LABWASH® a výsledkom bude vynikajúce čistenie, ktoré je šetrné voči vám aj životnému prostrediu.

Bezvodé rozpúšťadlá

Kompletný sortiment rozpúšťadiel vysokej čistoty s mimoriadne nízkym obsahom vody vyrobených špeciálne pre organické a biotechnologické aplikácie citlivé voči vlhkosti.

Peroxidové testovacie prúžky

Peroxidové testovacie prúžky sa používajú na rýchlu identifikáciu anorganických peroxidov vo vodných roztokoch a organických rozpúšťadlách.

Testovacie prúžky s kyselinou peroctovou

Testovacie prúžky s kyselinou peroctovou sa používajú na identifikáciu akejkoľvek zvyšnej kyseliny peroctovej po dezinfekcii.

Produkty a služby pre vašu bezpečnosť

Absorbenty rozliatych kvapalín

Ak chcete rýchlo a efektívne poradiť s prípadnými rozliatymi kvapalinami a rozbitým materiálom, pripravte si výber vhodných absorbentov rozliatych kvapalín, aby ste ho mali poruke.

Bezpečnostné štítky

Bezpečnostné štítky sú užitočné pri vytváraní zmesí alebo preprave vzoriek. Spĺňajú predpisy globálne harmonizovaného systému (GHS) pre chemické látky a zmesi.

Ochranné podložky na pracovný stôl

Ochranné podložky na pracovný stôl slúžia ako nevyhnutná bariéra na ochranu povrchu stola pred vyšplechnutím korozívnych látok, horúcimi vzorkami alebo vibráciami prístrojov.

Objevte 15 běžných laboratorních chemikálií a možnosti uspořádání

Otázky a odpovede

KYSELINY

1. Ktoré látky sú nekompatibilné s kyselinou?

 • Kyselina octová je nekompatibilná s oxidom chromičitým, kyselinou dusičnou, alkoholmi, etylénglykolom, kyselinou chloristou, peroxidmi a manganistanmi
 • Kyselina dusičná je nekompatibilná s kyselinou octovou, anilínom, oxidom chromičitým, kyselinou kyanovodíkovou, sírovodíkom, horľavými kvapalinami a plynmi
 • Kyselina šťaveľová je nekompatibilná so striebrom a ortuťou
 • Kyselina chloristá je nekompatibilná s acetanhydridom, bizmutom a bizmutovou zliatinou, alkoholmi, papierom a drevom
 • Kyselina sírová je nekompatibilná s chlorečnanom draselným, chloristanom draselným a manganistanom draselným

2. Môžem použiť kyselinu citrónovú GPR RECTAPUR® (20273*) na odstránenie vodného kameňa z kávovarov?

ÁNO! Na odstránenie vodného kameňa z kávovaru rozpustite čo najväčšie množstvo kryštalickej kyseliny v teplej vode (40 až 50 °C). Keď tento roztok vychladne, dekantujte ho, aby zostal nerozpustený sediment, a nalejte roztok bez sedimentu do kávovaru. Po odstránení vodného kameňa vypláchnite kávovar jeden až dva razy vodovodnou vodou. Aby ste sa ubezpečili, že je všetka kyselina citrónová naozaj preč, skontrolujte vodu po vypláchnutí pH prúžkom.


3. Ako môžem bezpečným spôsobom pracovať s kyselinou fluorovodíkovou NORMATOM® (83873* alebo 85029*)?

K dispozícii je špeciálna bezpečnostná kombinácia na skladovanie a dávkovanie kyseliny fluorovodíkovej:

 • Fľaša s extra hrubou stenou
 • Špeciálne navrhnutý bezpečnostný uzáver a tesnenie
 • Špeciálny dávkovač, ktorý dokáže nadávkovať presne toľko kyseliny, koľko potrebujete, tak, že zabezpečí, aby sa posledná kvapka bezpečne vrátila do fľaše

4. Riadenie rizík explózie 70 % kyseliny chloristej AnalaR® NORMAPUR® ACS ( 20589*)

Vysoko koncentrovaná kyselina chloristá je extrémne korozívna, ale nie výbušná. Za normálneho tlaku ju možno ohriať do bodu varu nad otvoreným plameňom. Ak je však prítomná aj najmenšia stopa organickej nečistoty, alebo ak sa kyselina chloristá dostane do kontaktu s organickou látkou, môže vybuchnúť. Je preto potrebné opatrné skladovanie a manipulácia, aby nedošlo ku kontaminácii.


5. Prečo sa v sortimente VWR Chemicals nachádza koncentrovaná kyselina dusičná v plastovej fľaši s krátkou dobou exspirácie – 2 roky?

Po tejto dobe koncentrovaná kyselina dusičná napadne plast a výsledkom bude to, že plastová fľaša skrehne a začne sa lámať.


6. Ako môžem bezpečným spôsobom pracovať s vysoko koncentrovanou 100 % kyselinou mravčou AnalaR® NORMAPUR® (20318*)?

Vysoko koncentrovaná kyselina mravčia sa pomaly rozkladá na oxid uhoľnatý a vodu. Tvorbou plynu sa zvýši tlak vo fľaši, čo môže spôsobiť explóziu. Rozkladná reakcia sa urýchli už pri teplotách 30 °C. Kyselinu mravčiu preto dodávame vo fľašiach so špeciálnym skrutkovacím uzáverom.


7. Prečo sa v sortimente VWR Chemicals nachádza 99 % kyselina dusičná (85851*, 85850*) v špeciálnom balení a so špeciálnym uzáverom?

Vyparujúca sa kyselina dusičná vydáva kvôli pôsobeniu svetla a tepla červenkasto-hnedé výpary. Tieto výpary spôsobujú stúpanie tlaku vnútri nádoby a za určitých okolností môžu spôsobiť explóziu nádoby. Špeciálny uzáver a balenie VWR Chemicals pomáhajú predísť týmto bezpečnostným problémom.


BALENIE

8. Aké sú výhody a nevýhody sklenených fliaš a plastových fliaš z HDPE (polyetylén vysokej hustoty)?

Fľaše z HDPE poskytujú vyššiu bezpečnosť a navyše sú užitočné, keď používate množstvo kyselín alebo vám ležia na srdci na náklady spojené s objednávaním. Vysoká kvalita HDPE fliaš zabezpečuje kompatibilitu s naším analytickým stupňom vysokej čistoty (Analar NORMAPUR) a balenie je lacnejšie a oveľa jednoduchšie na manipuláciu ako sklenené fľaše. 


9. Čo je to EMBASAFE?

Toto špeciálne balenie s PE povrchovou úpravou umožňuje maximálnu ochranu v prípade rozbitia skla, keďže zadrží rozbitý materiál, čo uľahčuje manipuláciu. Sklo je samozrejme úplne kompatibilné s naším analytickým stupňom vysokej čistoty (Analar® NORMAPUR®) a možno ho recyklovať rovnako ako klasickú sklenenú fľašu.


10. Aká je skladovateľnosť látok v PE fľašiach?

Rozpúšťadlá: 5 rokov
Kyseliny: 2 roky


ŠTÍTKY A SMERNICE CLP

11. Aké sú minimálne rozmery štítkov na označovanie zmesí alebo vzoriek?


12. Ako čítať štítok VWR?

Nové mnohojazyčné štítky sú navrhnuté tak, aby vám pomohli jednoducho a rýchlo nájsť informácie, ktoré potrebujete. Vždy obsahujú dátum exspirácie neotvoreného a správne skladovaného produktu a zvyčajne aj priestor pre vás, kde môžete zaznamenať dátum prijatia alebo dátum prvého otvorenia fľaše.

Nové štítky zároveň spĺňajú požiadavky smernice CLP. Ak je dostatok miesta, záruka špecifikácií produktu sa objaví na štítku. V opačnom prípade možno aktuálne VWR špecifikácie nájsť na adrese vwr.com.


13. Akým spôsobom bezpečne manipulovať s chemikáliami?

Pred manipuláciou s nebezpečnými chemikáliami skontrolujte kartu bezpečnostných údajov a následne vykonajte hodnotenie rizík.

Prečítajte si viac