Chemikálie

Spoločnosť VWR je hrdá na to, že ponúka svojim zákazníkom možnosť výberu z najväčšieho spektra chemikálií z jedného zdroja. Okrem rozsiahlych investícií do vlastnej chemickej výroby je naším poslaním zabezpečiť, aby ste bez námahy získali produkty...

VWR Chemicals

VWR Chemicals je náš vlastný široký sortiment laboratórnych a priemyselných chemikálií so zaručenou vysokou kvalitou, detailnými špecifikáciami, bezpečnými obalmi a vynikajúcimi službami, ktoré ponúkajú vynikajúci pomer hodnota/cena.

Chemikálie a reagencie

Rad chemikálií VWR Chemicals je optimalizovaný na triedu vašej aplikácie. 98 % chemikálií je k dispozícii na sklade a každá má garantovanú presnú špecifikáciu. Kliknutím nižšie si vyžiadate výtlačok katalógu chemikálií VVR Chemicals.

Avantor

J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™, Avantor's brands for laboratory and production chemicals are now available at VWR...

Referenčné materiály

Kľúčovými faktormi vo všetkých odvetviach priemyslu sú zvýšené možnosti prístrojových techník do rozsahov ppb, ppt a samozrejme požiadavka, aby výsledky boli overené a sledovateľné...

Alfa Aesar

Portfólio Alfa Aesar pozostáva z viac ako 46 000 produktov vrátane chemikálií, kovov a biologických produktov na výskum a vývoj.

Mikrobiologické testovanie a testovanie hygieny

Všetky média od spoločnosti VWR pre mikrobiológiu sa vyrábajú pomocou surovín s vysokou kvalitou a podliehajú prísnym kontrolám kvality vo výrobnom prostredí v súlade s pokynmi správnej výrobnej praxe.

Acros Organics

Spoločnosť Acros Organics™ má portfólio viac ako 18 000 organických molekúl vrátane nevyhnutných chemikálií, funkčných reagencií a organických stavebných prvkov.

Výrobné a prispôsobené produkty

Sortiment produktov a služieb pre výrobu od spoločnosti VWR podporuje zákazníkov vo výrobe...

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...

Chromatografia

V spoločnosti VWR navrhujeme 100% chromatografické roztoky a reagencie s vysokou čistotou, kolóny a spotrebný materiál.

Environment

A large choice of products and services for complete water analysis on-site and in the laboratory...