Acros Organics

Spoločnosť Acros Organics™ má portfólio viac ako 18 000 organických molekúl vrátane nevyhnutných chemikálií, funkčných reagencií a organických stavebných prvkov. Cieľom portfólia spoločnosti Acros Organics™ je splniť vyvíjajúce sa potreby organických a medicínskych chemikov vo výskume, vývoji a objavovaní liekov.

Balenie AcroSeal™ na roztoky a reagencie citlivé na vystavenie vzduchu a vlhkosti.

Ferocény pre vaše organokovové chemické aplikácie.

Vysušovadlá a adsorbenty, pomôcky na filtráciu, plynové adsorbenty, indikátory, zátky a septá atď. Objavte nevyhnutné laboratórne pomôcky Acros.

Antibiotiká, biochemické reagencie, pufre, enzýmy a inhibítory pre váš biologický výskum.

Roztoky ACS, roztoky polovodičovej triedy, roztoky spektrofotometrickej triedy, roztoky triedy pre životné prostredie, halogénované zlúčeniny. Roztoky Acros so špecifikáciami, ktoré hľadáte pre svoje aplikácie.

Syntetické chemické zlúčeniny sú jednou z mnohých špecialít spoločnosti Acros. Alkylácia, olefinácia, chelácia, naviazanie, deprotonácia, oxidácia, redukcia atď. V tejto kategórii vyhľadávajte podľa chemickej reakcie.

Syntetické chemické zlúčeniny sú jednou z mnohých špecialít spoločnosti Acros. Kyseliny, zásady, Lewisove kyseliny, iónové kvapaliny redukčné činidlá atď. V tejto kategórii vyhľadávajte podľa zložky.