Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Acros Organics

Acros Organics

Spoločnosť Acros Organics™ má portfólio viac ako 18 000 organických molekúl vrátane nevyhnutných chemikálií, funkčných reagencií a organických stavebných prvkov. Cieľom portfólia spoločnosti Acros Organics™ je splniť vyvíjajúce sa potreby organických a medicínskych chemikov vo výskume, vývoji a objavovaní liekov.

Balenie AcroSeal™

Balenie AcroSeal™ na roztoky a reagencie citlivé na vystavenie vzduchu a vlhkosti.

Analytická chémia

Katalyzátory

Ferocény pre vaše organokovové chemické aplikácie.

Nevyhnutné laboratórne pomôcky

Vysušovadlá a adsorbenty, pomôcky na filtráciu, plynové adsorbenty, indikátory, zátky a septá atď. Objavte nevyhnutné laboratórne pomôcky Acros.

Biologické vedy

Antibiotiká, biochemické reagencie, pufre, enzýmy a inhibítory pre váš biologický výskum.

Roztoky

Roztoky ACS, roztoky polovodičovej triedy, roztoky spektrofotometrickej triedy, roztoky triedy pre životné prostredie, halogénované zlúčeniny. Roztoky Acros so špecifikáciami, ktoré hľadáte pre svoje aplikácie.

Syntetická chémia – vyhľadávanie podľa reakcie

Syntetické chemické zlúčeniny sú jednou z mnohých špecialít spoločnosti Acros. Alkylácia, olefinácia, chelácia, naviazanie, deprotonácia, oxidácia, redukcia atď. V tejto kategórii vyhľadávajte podľa chemickej reakcie.

Syntetická chémia – vyhľadávanie podľa zložky

Syntetické chemické zlúčeniny sú jednou z mnohých špecialít spoločnosti Acros. Kyseliny, zásady, Lewisove kyseliny, iónové kvapaliny redukčné činidlá atď. V tejto kategórii vyhľadávajte podľa zložky.