Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Alfa Aesar

Alfa Aesar

Portfólio Alfa Aesar pozostáva z viac ako 46 000 produktov vrátane chemikálií, kovov a biologických produktov na výskum a vývoj.

Analytická chémia

Analytické grafitové produkty, štandardy vodivosti, infračervená spektroskopia, štandardy na iónovú chromatografiu, štandardy na hmotnostnú spektrometriu, štandardy na atómovú absorpčnú spektroskopiu, materiály na stanovenie pH, štandardy na ICP-MS, viacprvkové štandardy, indikátory a farbivá, volumetrické roztoky, kyseliny a zásady, štandardy na XRF. Všetko, čo potrebujete na analytické aplikácie vrátane známej značky Specpure® od spoločnosti Alfa Aesar. Všeobecná analytická chémia, ako je stanovenie pH, spektroskopia, indikátory a farbivá, volumetrické roztoky a kyseliny a zásady.

Katalyzátory

Ferocény, produkty pre palivové články (HiSpec a HiFuel), vychytávače kovov, vzácne kovy a katalyzátory na vaše organokovové chemické aplikácie.

Nevyhnutné laboratórne pomôcky

Vysušovadlá, adsorbenty a indikátory. Objavte nevyhnutné laboratórne pomôcky Alfa Aesar.

Biologické vedy

Antibiotiká, biochemické reagencie, pufre, enzýmy a inhibítory a oveľa viac pre vašu bunkovú a molekulárnu biológiu, biochemické technológie, proteomiku, genomiku, imunológiu atď.

Roztoky

Roztoky ACS, roztoky polovodičovej triedy, roztoky spektrofotometrickej triedy, roztoky triedy pre životné prostredie, halogénované zlúčeniny. Roztoky Alfa Aesar so špecifikáciami, ktoré hľadáte pre svoje aplikácie.

Špeciálne laboratórne pomôcky

Štandardy Specpure®

Známa značka Specpure® od spoločnosti Alfa Aesar vrátane štandardov na AAS, analytických grafitových produktov, štandardov vodivosti, štandardov na iónovú chromatografiu, štandardov na hmotnostnú spektrometriu, štandardov na atómovú absorpčnú spektroskopiu, štandardov na ICP-MS, viacprvkových štandardov, štandardov XRF, štandardov na analýzu životného prostredia, anorganických štandardov na analýzu vody, štandardov na báze olejov, plazmových štandardov a štandardov viskozity benzínu.

Syntetická chémia

Všetko, čo potrebujete na reakcie chelácie, oxidácie a redukcie.