Alfa Aesar

Alfa Aesar je popredným výrobcom chemikálií, kovov a ďalších materiálov, ako aj produktov v oblasti prírodných vied. Už viac ako 50 rokov sa vedci z rôznych oblastí spoliehajú na produkty značky Alfa Aesar. Momentálne má spoločnosť Alfa Aesar na sklade viac ako 38 000 produktov, od niekoľkogramových artiklov až po tovary v stredných alebo veľkoobalových jednotkách. Vďaka výrobnej kapacite na dodávku mnohých ďalších špecializovaných artiklov patríme medzi výhradné zdroje chemikálií, kovov a materiálov pre oblasť výskumu.

Key Named Reaction Poster request

Analytické grafitové produkty, štandardy vodivosti, infračervená spektroskopia, štandardy na iónovú chromatografiu, štandardy na hmotnostnú spektrometriu, štandardy na atómovú absorpčnú spektroskopiu, materiály na stanovenie pH, štandardy na ICP-MS, viacprvkové štandardy, indikátory a farbivá, volumetrické roztoky, kyseliny a zásady, štandardy na XRF. Všetko, čo potrebujete na analytické aplikácie vrátane známej značky Specpure® od spoločnosti Alfa Aesar. Všeobecná analytická chémia, ako je stanovenie pH, spektroskopia, indikátory a farbivá, volumetrické roztoky a kyseliny a zásady.

Ferocény, produkty pre palivové články (HiSpec a HiFuel), vychytávače kovov, vzácne kovy a katalyzátory na vaše organokovové chemické aplikácie.

Vysušovadlá, adsorbenty a indikátory. Objavte nevyhnutné laboratórne pomôcky Alfa Aesar.

Antibiotiká, biochemické reagencie, pufre, enzýmy a inhibítory a oveľa viac pre vašu bunkovú a molekulárnu biológiu, biochemické technológie, proteomiku, genomiku, imunológiu atď.

Roztoky ACS, roztoky polovodičovej triedy, roztoky spektrofotometrickej triedy, roztoky triedy pre životné prostredie, halogénované zlúčeniny. Roztoky Alfa Aesar so špecifikáciami, ktoré hľadáte pre svoje aplikácie.

Známa značka Specpure® od spoločnosti Alfa Aesar vrátane štandardov na AAS, analytických grafitových produktov, štandardov vodivosti, štandardov na iónovú chromatografiu, štandardov na hmotnostnú spektrometriu, štandardov na atómovú absorpčnú spektroskopiu, štandardov na ICP-MS, viacprvkových štandardov, štandardov XRF, štandardov na analýzu životného prostredia, anorganických štandardov na analýzu vody, štandardov na báze olejov, plazmových štandardov a štandardov viskozity benzínu.

Všetko, čo potrebujete na reakcie chelácie, oxidácie a redukcie.