Chemicals by brand

VWR Chemicals

VWR Chemicals je náš vlastný široký sortiment laboratórnych a priemyselných chemikálií so zaručenou vysokou kvalitou, detailnými špecifikáciami, bezpečnými obalmi a vynikajúcimi službami, ktoré ponúkajú vynikajúci pomer hodnota/cena.

Avantor

J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™, Avantor's brands for laboratory and production chemicals are now available at VWR...

Fine Chemicals from Alfa Aesar & Acros Organics

The Acros Organics and Alfa Aesar brands provide an extensive range of chemicals, functional reagents, organic building blocks, metals and life science reagents for research and development and quality control.

Maybridge Screening Compounds and Libraries

Maybridge high-throughput screening and fragment libraries from Thermo Fisher Scientific