Chemicals by brand

VWR Chemicals

VWR Chemicals je náš vlastný široký sortiment laboratórnych a priemyselných chemikálií so zaručenou vysokou kvalitou, detailnými špecifikáciami, bezpečnými obalmi a vynikajúcimi službami, ktoré ponúkajú vynikajúci pomer hodnota/cena.

Avantor

J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™, Avantor's brands for laboratory and production chemicals are now available at VWR...

Alfa Aesar

Portfólio Alfa Aesar pozostáva z viac ako 46 000 produktov vrátane chemikálií, kovov a biologických produktov na výskum a vývoj.

Acros Organics

Spoločnosť Acros Organics™ má portfólio viac ako 18 000 organických molekúl vrátane nevyhnutných chemikálií, funkčných reagencií a organických stavebných prvkov.