Chemikálie a reagencie

Rad chemikálií VWR Chemicals je optimalizovaný na triedu vašej aplikácie. 98 % chemikálií je k dispozícii na sklade a každá má garantovanú presnú špecifikáciu. Kliknutím nižšie si vyžiadate výtlačok katalógu chemikálií VVR Chemicals.

Vysoko kvalitné anorganické reagencie vrátane kyselín, zásad, solí a indikátorov. Inovácie tejto oblasti produktov sa často týkajú obalov, napríklad čoraz viac našich kyselín je teraz k dispozícii vo fľašiach z HDPE, ktoré sú prakticky nerozbitné, ľahké a jednoducho sa s nimi manupuluje, ale majú rovnaké špecifikácie a skladovateľnosť ako sklenené.

Špeciálne navrhnuté reagencie na použitie pri rôznych technikách, ako sú: Karl Fischer a Kjeldahlova titrácia a analýza stopových podielov kovov (vrátane prípravy vzoriek).

Spoločnosť VWR pomáha udržať vaše laboratórium zabezpečené voči rozliatiu a čisté!

Vyžiadajte si katalóg chemikálií VWR Chemicals