Chemikálie a reagencie

Rad chemikálií VWR Chemicals je optimalizovaný na triedu vašej aplikácie. 98 % chemikálií je k dispozícii na sklade a každá má garantovanú presnú špecifikáciu. Kliknutím nižšie si vyžiadate výtlačok katalógu chemikálií VVR Chemicals.

Vysoko kvalitné anorganické reagencie vrátane kyselín, zásad, solí a indikátorov. Inovácie tejto oblasti produktov sa často týkajú obalov, napríklad čoraz viac našich kyselín je teraz k dispozícii vo fľašiach z HDPE, ktoré sú prakticky nerozbitné, ľahké a jednoducho sa s nimi manupuluje, ale majú rovnaké špecifikácie a skladovateľnosť ako sklenené.

Špeciálne navrhnuté reagencie na použitie pri rôznych technikách, ako sú: Karl Fischer a Kjeldahlova titrácia a analýza stopových podielov kovov (vrátane prípravy vzoriek).

Spoločnosť VWR pomáha udržať vaše laboratórium zabezpečené voči rozliatiu a čisté!

VWR Chemical Grades

All of our ranges for different methods and applications are classified by quality grade from the highest purity for instrument analysis to reagents for general laboratory use

 

Grade / Quality Main applications / characteristics
HiPerSolv® CHROMANORM® HPLC and LC-UV
HiPerSolv® CHROMANORM® for preparative HPLC preparative applications
HiPerSolv® CHROMANORM® LC-MS LC-MS
PESTINORM® GC/GLC: ECD, PND, GC-MS applications including pesticide residue analysis
SpectrosoL® / SPECTRONORM® UV, IR or NMR Spectroscopy
ARISTAR® /NORMATOM® High purity solvents, acids, reagents and standards for metal trace analysis (IC, AAS, ICP-OES or ICP-MS)
Anhydrous solvents Organic synthesis
Analar® NORMAPUR® ACS, Reag PH EUR Analytical grade reagents according to ACS and Reag PH EUR specifications for analytical purposes
AVS® TITRINORM® / ConvoL® NORMADOSE® Ready to use/ concentrated solutions of analytical reagents for volumetric titration and calibration
PH EUR and USP reagents Range of standards and solutions specified in the Ph EUR for laboratory use
Calibration standards certified reference materials For equipment calibration ( conductivity, flash point, refractive index, viscosity, colour, UV-VIS…)
Pharmacopoeia grade products Products for pharmaceutical or biopharmaceutical production
GPR RECTAPUR® Reagents for general laboratory use
LABWASH® Cleaning products for manual or automatic washing
TECHNICAL, TechniSolv® Reagents with limited specifications for general laboratory use
Indicators papers, strips, rolls, dyes including DOSATEST® and Rota® Test and PH papers dyes, dry and in solution
Photometric tests Powder pillows and reagents for environmental applications
Electran Electrophoresis reagents
For microbiology Ready to use and dehydrated culture media for microbiological applications
Q Path® For cytological and histological use
Gurr® Stains and dyes for microscopy, Reagents for classical haematology, cytology and histology

 

Vyžiadajte si katalóg chemikálií VWR Chemicals