Chromatografia

V spoločnosti VWR navrhujeme 100% chromatografické roztoky a reagencie s vysokou čistotou, kolóny a spotrebný materiál.

Na vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu (HPLC) má spoločnosť VWR k dispozícii jeden z najväčších sortimentov. Pokrývame všetko od roztokov a kolón až po fľaštičky, striekačky a ďalšie produkty, ktoré sú uvedené v našej časti chromatografie pre špecialistov.

Štandardy na bežné použitie na mnoho aplikácií vrátane anorganických aniónov a katiónov, organických kyselín, uhľovodíkov, aminokyselín, bielkovín, mastných kyselín, polysacharidov, polyfosfátov, povrchovo aktívnych látok a mnohých iných.

Plynová chromatografia je dôležitá technika v priemysle životného prostredia a nápojov, kde sa používa na separáciu a identifikáciu zlúčenín s vyššími bodmi varu, ktoré sú zvyčajne prchavé alebo poloprchavé, ako sú VOC alebo POP.

Chromatografia na tenkej vrstve (TLC) a vysokovýkonná chromatografia na tenkej vrstve (HPTLC) sa často označujú ako planárna chromatografia. Spoločnosť VWR ponúka rozsiahly sortiment roztokov AnalaR NORMAPUR na TLC.

For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.

Chromatography – Mass Spectrometry

We are here to help you improve efficiencies and outcomes in your laboratory. Your success will determine our future; we support you to be successful.