Environment

A large choice of products and services for complete water analysis on-site and in the laboratory

Elektrochemické produkty

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Odber vzoriek

Všetko, čo potrebujete na odber vzoriek...

Príprava vzoriek

Široký sortiment produktov na prípravu vzoriek...

Colorimetry/Photometry

A large choice of systems to measure the different elements of water...

Meranie spotreby BSK a respirácia

Stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) patrí k dôležitým meraniam kvality v oblasti riadenia vodných zdrojov...

COD Analysis

VWR offers 2 solutions to measure COD...

Celkový organický uhlík (TOC)

The amount of carbon bound in an organic compound...

Chlór (voľný a celkový)

Spoločnosť VWR ponúka rôzne alternatívy na meranie voľného a celkového chlóru...

Kjeldahlova metóda

Dusík patrí k dôležitým parametrom, ktoré sa kontrolujú vo vode...

Rozptýlené čiastočky

Spoločnosť VWR ponúka rôzne produkty na meranie kvality vody z hľadiska rozptýlených čiastočiek...

Aplikácie

Standards and norms in water quality...

Sortiment produktov

Olovo a meď

Nový skenovací analyzátor SA1100 predstavuje krok dopredu v oblasti testovania podielu olova a medi vo vode...

Flokulácia

Flokulačné testy sú určené pre širokú škálu aplikácií, ako je napríklad testovanie účinnosti flokulácie alebo zrážadiel...

Sedimentácia

Test pre stanovenie množstva rozptýlených čiastočiek pevných látok v odpade...

Lúhovanie

Lúhovanie je proces oddeľovania rozpustnej látky od nerozpustnej látky...

Zákal

Merania zákalu sú mimoriadne dôležité v oblasti monitorovania kvality odpadových vôd, priemyselných vôd a podobne...