Mikrobiologické testovanie a testovanie hygieny

Všetky média od spoločnosti VWR pre mikrobiológiu sa vyrábajú pomocou surovín s vysokou kvalitou a podliehajú prísnym kontrolám kvality vo výrobnom prostredí v súlade s pokynmi správnej výrobnej praxe. Produkty adekvátne spĺňajú medzinárodné normy, ako sú ISO a liekopis, a sú k dispozícii v štandardných zloženiach a zloženiach bez živočíšnych kultúr. Kompletný prehľad nášho sortimentu pre mikrobiológiu nájdete na našej mikrostránke pre mikrobiológiu.

Spoločnosť VWR ponúka vopred pripravené mikrobiologické médiá na platniach, vo fľašiach alebo skúmavkách na aplikácie, ako sú celkový počet mikroorganizmov, ako aj identifikácia špecifických mikroorganizmov. Tieto médiá sa mimoriadne jednoducho používajú a dodávajú sa v rôznych kombináciách balenia na prispôsobené použitie.

Dehydratované mikrobiologické kultivačné médiá od VWR Chemicals sú vopred zmiešané a rýchlo sa rozpúšťajú, aby sa v prípade potreby jednoducho pripravili na kultiváciu a izoláciu mikroorganizmov. Vyrobené podľa najprísnejších štandardov SVP – tieto médiá sú k dispozícii v baleniach s hmotnosťou 500 g a 5 kg.

Mikrobiologické aditíva a suplementy zvyšujú účinnosť rastu základného média tým, že kompenzujú charakteristiky, ktoré môžu základnému médiu chýbať. Takéto aditíva a suplementy umožňujú používateľom prispôsobiť médiá používané na optimálny rast mikroorganizmov.

Kontaktné platne a flexibilné ponorné sklíčka sa používajú na rýchly a jednoduchý spôsob kontroly stavu hygieny povrchov pomocou hodnotenia mikrobiologickej kontaminácie.

Mikrobiologické základné materiály umožňujú výskumným pracovníkov vytvoriť špecializované zmesi, aby sa splnili kultivačné požiadavky organizmov náročných aj nenáročných na výživu. Základné materiály poskytujú prostredie bohaté na živiny, ktoré si pri kultivácii mikroorganizmov in vitro bunky vyžadujú.