Výrobné a prispôsobené produkty

Sortiment produktov a služieb pre výrobu od spoločnosti VWR podporuje zákazníkov vo výrobe, montáži a výrobnej prevádzke v mnohých odvetviach priemyslu vrátane farmaceutického, potravinárskeho priemyslu, výroby zdravotníckych pomôcok, polovodičov, chemikálií a podobne. Naše možnosti zahŕňajú kritické dodávky na analýzu životného prostredia, ochranné produkty a rozširujúci sa sortiment výrobných chemikálií a biologických materiálov na spracovanie. Naše celosvetové pôsobenie umožňuje štandardizáciu produktov a dodávateľov, ktorých podporuje bezpečnosť dodávateľského reťazca, efektívnosť objednávok a manipulácie s materiálmi.

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment materiálov pre výrobu v súlade s liekopismi, ako aj reagencie na kontrolu kvality v súlade s normami PH. EU. Reag.

Výhodný program vrátenia nádob (ReCAP) spoločnosti VWR spoľahlivo prináša výkon, pohodlie a bezpečnosť vašich roztokov s vysokou čistotou. Program začína výberom zapečatenej tlakovej nádoby z nehrdzavejúcej ocele s objemom 185, 1000 alebo 1350 l, naplnenej acetonitrilom alebo metanolom s vysokou čistotou (výber špecifikácie) z radu VWR Chemicals. Roztok sa môže bezpečne dávkovať bez rizika kontaminácie produktu, rozliatia alebo osobnej expozície. Keď je nádoba takmer prázdna, dajte nám vedieť a nahradíme ju plnou, takže vaša práca zostane neprerušená.

Spoločnosť VWR vám poskytuje vysoko kvalitné chemikálie a služby, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám na výrobu, dávkovanie, balenie a montáž.

Poskytujeme možnosť zakúpenia výrobných chemikálií vo veľkých baleniach, v rozsahu od 10 l až do 200 l. K dispozícii je viacero veľkostí balenia: 12 kg, 20 l, 25 kg, 50 l a ďalšie.