Referenčné materiály

Kľúčovými faktormi vo všetkých odvetviach priemyslu sú zvýšené možnosti prístrojových techník do rozsahov ppb, ppt a samozrejme požiadavka, aby výsledky boli overené a sledovateľné. Použitie pripravených štandardov a referenčných materiálov poskytuje dôveryhodnosť analytických výsledkov a odstraňuje ťažkosti s ich vytváraním a validáciou v laboratóriu.

Rad chemikálií VWR Chemicals ponúka 7 rôznych spektier na fyzikálne merania: štandardy farby a UV, štandardy viskozity, štandardy na bod topenia, štandardy hustoty a štandardy indexu lomu a štandardy COD.

Kompletný sortiment AAS, sortiment štandardov na ICP a ICP MS na stopovú analýzu podielov kovov.

Všetky štandardy a referenčné materiály pre elektrochémiu v súčasnosti kontroluje laboratórium kontroly kvality akreditované podľa normy ISO EN 17025.

Niektoré špecifické štandardy používané pri chromatografických metodikách.