VWR Chemicals

VWR Chemicals je náš vlastný široký sortiment laboratórnych a priemyselných chemikálií so zaručenou vysokou kvalitou, detailnými špecifikáciami, bezpečnými obalmi a vynikajúcimi službami, ktoré ponúkajú vynikajúci pomer hodnota/cena.

Všetko od základných technických reagencií až po chemikálie s vysokou čistotou na stopovú analýzu, plus rozsiahly špecializovaný sortiment reagencií na aplikácie, ako sú mikrobiológia, bunková diagnostika a biológia.

Od pH prúžkov, ktoré ponoríte a okamžite zistíte výsledok, až po reagencie pre prístroje Hach plus štandardy na COD a iónovú chromatografiu na prístrojovú analýzu.

Spoločnosť VWR ponúka najrozsiahlejší sortiment kolón, reagencií a roztokov pre chromatografov zo všetkých odvetví, na HPLC, GC a IC cez TLC, preparatívnu a flash chromatografiu. Značka VWR Collection ponúka aj rozsiahly sortiment fľaštičiek, striekačiek a ďalšieho spotrebného materiálu, ktoré uľahčia separácie!

Od najnáročnejšej prípravy vzoriek pomocou kyselín NORMATOM® s vysokou čistotou, špeciálneho sortimentu upraveného na špecifické analýzy vrátane NMR, štandardov na analýzy Karl Fischer a AAS až po ARISTAR® ICP/ICP-MS a AVS® TITRINORM® IC.

Nedávne akvizície špecializovaných výrobcov roztokov zvýšili kapacitu a schopnosti spoločnosti VWR – od AnalaR® NORMAPUR® na analytické práce, RECTAPUR ® na každodenné úlohy a TECHNICAL® na základnú až po ultravysokú čistú chromatografiu, HiPerSolv® CHROMANORM® na najpresnejšie separácie. Špecializovaný sortiment zahŕňa SpectrosoL®/SPECTRONORM na spektroskopiu, PESTINORM® na GC, deuterované roztoky na NMR a bezvodé látky v univerzálnom balení.

Rad chemikálií VWR Chemicals ponúka viac ako 400 reagencií vhodných na množstvo anorganických a analytických aplikácií. Špecifikácie uvádzajú garantované maximálne povolené limity nečistôt, máme 98 % dostupnosť zásob. Vyberte si zo sortimentu AnalaR® NORMAPUR® na analytické práce, RECTAPUR ® na každodenné úlohy a TECHNICAL® na základnú až po ultravysokú čistú chromatografiu, Ultrapure NORMATOM® na takmer neviditeľnú prípravu vzoriek pri stopovej analýze. K dispozícii sú aj špeciálne produkty, ako sú Kjeldahlove katalyzátory, Karl Fischer titrátory, ako aj produkty v súlade s požiadavkami ACS, Reag.Ph. Eur. a USP.

Niektoré kľúčové prvky riadenia laboratória sú bezpečnostné, čistiace a laboratórne pomocné prostriedky. VWR ponúka širokú škálu produktov na spracovanie rozliatých látok vrátane všestranných absorpčných granulátov Algosol ako aj základných absorbčných kvapalín. Pre domácnosť - Labwash ponúka širokú škálu výrobkov pre ručné alebo strojové umývanie. Medzi ďalšie zaujímavé produkty patria tuky a lubriganty, sušiace prostriedky .....

Spoločnosť VWR ponúka komplexný sortiment bunkových diagnostických reagencií vrátane produktov na fixáciu, dehydratáciu a zaliatie do parafínového vosku. Kompletný výber farieb a farbív spolu s fixačnými prostriedkami a imerznými olejmi umožňuje úplnú vizualizáciu vzoriek.

Naše mikrobiologické portfólio zahŕňa dehydrované kultúry a médiá pripravené na použitie pre širokú škálu aplikácií v mnohých odlišných odvetviach vrátane farmaceutického, kozmetického, potravinárskeho, mliekarenského priemyslu a oblasti kontroly vody a životného prostredia.